قیمت مرغ | نرخ روز گوشت مرغ

در این بخش آخرین قیمت مرغ ، جوجه و همچنین مرغ زنده قرار میگیرد. قیمت انواع گوشت مرغ به صورت روزانه آپدیت می شود و قیمت های جدید جایگزین می شوند.

نام دوم: 
قیمت مرغ | نرخ روز گوشت مرغ
بروزرسانی در تاریخ 24 اردیبهشت 1400