قیمت گوشت | قیمت روز گوشت گوسفندی و گوساله

در این بخش آخرین قیمت گوشت گوسفندی و گوساله قرار میگیرد. قیمت انواع گوشت قرمز به صورت روزانه آپدیت می شود و قیمت های جدید جایگزین می شوند.

نام دوم: 
قیمت گوشت | قیمت روز گوشت گوسفندی و گوساله
بروزرسانی در تاریخ 24 اردیبهشت 1400