عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
ذغال سنگ 20.42 20.62 19.7 11/26 21:08
نفت کوره 2.0197 2.0223 2.0191 11/27 02:08
نفت اوپک 64.28 64.28 64.28 11/26 16:32
گازوئیل 618.88 618.88 618.88 11/27 00:08
نفت برنت 66.31 66.35 66.26 11/27 02:08
بنزین 1.575 1.5752 1.5735 11/27 02:08
گاز طبیعی 2.634 2.634 2.624 11/27 02:08
نفت سبک 55.98 55.98 55.98 11/28 13:32

نفت و انرژی

بروزرسانی در تاریخ 29 بهمن 1397