قیمت نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
ذغال سنگ 25.73 25.44 25.15 7/23 20:08
نفت کوره 1.9175 2.0802 2.0637 7/24 09:32
نفت اوپک 59.95 70.98 70.98 7/23 16:32
گاز طبیعی 2.341 2.527 2.518 7/24 08:08
نفت سبک 52.98 62.75 62.14 7/24 09:32
نفت برنت 58.91 71.59 70.89 7/24 09:32
گازوئیل 582.13 645.63 640.75 7/24 09:32
بنزین 1.6198 2.0085 1.992 7/24 09:32
نام دوم: 
نفت و انرژی
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398