عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
ذغال سنگ 19.12 19.66 19.1 8/25 22:32
نفت کوره 2.0815 2.0815 2.0762 8/26 03:08
نفت اوپک 65.28 65.28 65.28 8/25 16:32
گازوئیل 634.25 634.25 633.63 8/26 01:32
نفت برنت 67 67 66.93 8/26 03:08
بنزین 1.581 1.581 1.5768 8/26 03:08
گاز طبیعی 4.377 4.377 4.329 8/26 03:08
نفت سبک 56.68 56.68 56.68 8/27 11:32