عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
ذغال سنگ 20.52 21.43 20.31 9/20 21:08
نفت کوره 1.8531 1.8531 1.8483 9/21 01:32
نفت اوپک 59.72 59.72 59.72 9/20 16:32
نفت سبک 51.98 51.98 51.7 9/21 01:32
نفت برنت 60.53 60.53 60.28 9/21 01:32
گازوئیل 556.88 556.88 555.5 9/21 01:32
بنزین 1.4494 1.4494 1.4381 9/21 01:32
گاز طبیعی 4.362 4.383 4.362 9/21 01:32

نفت و انرژی

بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1397