قیمت نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده زمان
نفت سبک ایران
نفت سبک ایران
مایا 41.41 4/23 20:48
مایا 41.41 4/23 20:48
ایست موس 42.18 4/23 20:48
ایست موس 42.18 4/23 20:48
گازوییل 363.63 4/24 02:48
گازوییل 363.63 4/24 02:48
نفت برنت 42.27 4/24 02:48
بنزین (RBOB) 1.2527 4/24 02:48
نفت خام (WTI ICE) 39.88 4/24 02:48
بنزین (RBOB) 1.2527 4/24 02:48
نفت خام (WTI ICE) 39.88 4/24 02:48
نفت کوره 1.2173 4/24 02:48
نفت خام (E-Mini) 39.6 4/24 02:48
نفت کوره 1.2173 4/24 02:48
نفت خام (E-Mini) 39.6 4/24 02:48
ذغال سنگ (ICE CSX) 35.05 3/3 12:00
گاز طبیعی 1.728 4/24 02:48
گازوییل (گوگرد پایین) 364.25 4/24 02:48
ذغال سنگ (ICE CSX) 35.05 3/3 12:00
گاز طبیعی 1.728 4/24 02:48
گازوییل (گوگرد پایین) 364.25 4/24 02:48
اتانول 1.33 4/23 20:48
نفت برنت 42.27 4/24 02:48
گاز طبیعی (E-Mini) 1.73 4/24 02:48
اتانول 1.33 4/23 20:48
گاز طبیعی (E-Mini) 1.73 4/24 02:48
روغن پالم 561.75 4/23 20:48
روغن پالم 561.75 4/23 20:48
ذغال سنگ (چین) 48 4/23 23:48
ذغال سنگ (چین) 48 4/23 23:48
ذغال سنگ (EUA) 29.35 4/23 23:48
ذغال سنگ (EUA) 29.35 4/23 23:48
نفت خام (WTI) 39.61 4/24 02:48
نفت خام (WTI) 39.61 4/24 02:48
کوستال گرید A 29.5 4/24 02:48
نفت سبک لوئیزیانا 42.46 4/23 20:48
کوستال گرید A 29.5 4/24 02:48
نفت سبک لوئیزیانا 42.46 4/23 20:48
نفت اورالز روسیه 42.85 4/24 02:48
ANS West Coast 43.33 4/23 20:48
نفت اورالز روسیه 42.85 4/24 02:48
ANS West Coast 43.33 4/23 20:48
Domestic Swt. @ Cushing 47.75 2/3 10:24
Gulf Coast HSFO 38.23 4/23 20:48
Domestic Swt. @ Cushing 47.75 2/3 10:24
Gulf Coast HSFO 38.23 4/23 20:48
Opec Basket 14.19 2/2 22:24
گاز طبیعی TTF هلند 1.818 4/23 20:48
Opec Basket 14.19 2/2 22:24
گاز طبیعی TTF هلند 1.818 4/23 20:48
سبد نفتی مکزیک 36.78 4/20 20:40
میانگین وزنی برنت 42.44 4/23 20:48
سبد نفتی مکزیک 36.78 4/20 20:40
میانگین وزنی برنت 42.44 4/23 20:48
سبد نفتی هند 43.44 4/20 20:40
نفت دوبی 43.4 4/23 20:48
سبد نفتی هند 43.44 4/20 20:40
نفت دوبی 43.4 4/23 20:48
وسترن کانادا 32.55 4/23 11:48
ال ان جی ژاپن / کره 2.175 4/23 20:48
ال ان جی ژاپن / کره 2.175 4/23 20:48
وسترن کانادا 32.55 4/23 11:48
Giddings 30.25 4/24 02:48
گاز طبیعی آلبرتا 1.85 4/23 20:48
Giddings 30.25 4/24 02:48
گاز طبیعی آلبرتا 1.85 4/23 20:48
تحویل در خلیج مکزیک
تحویل در اروپای غربی
نفت کانزاس
تحویل در خلیج مکزیک
تحویل در جنوب آفریقا
نفت کلرادو
تحویل در سواحل غرب آمریکا
تحویل در جنوب آفریقا
نفت کلرادو
تحویل در سواحل غرب آمریکا
تحویل در شمال آفریقا
نفت لوئیزیانا
نفت لوئیزیانا
تحویل در شمال آفریقا
نفت میشیگان
نفت آرکانزاس
تحویل در مدیترانه
نفت میشیگان
نفت آرکانزاس
تحویل در مدیترانه
نفت مونتانا
نفت تگزاس
نفت مونتانا
نفت تگزاس
نفت نبراسکا
نفت داکوتای شمالی
نفت نبراسکا
نفت داکوتای شمالی
نفت وایومینگ
نفت فور کرنرز
نفت وایومینگ
نفت فور کرنرز
نفت یوتا
نفت کالیفرنیا
نفت یوتا
نفت کالیفرنیا
تحویل در اروپای غربی
نفت کانزاس
Light Sour Blend 36.7 4/23 11:48
Arab Heavy 44.15 4/23 17:48
Isthmus 26.44 2/2 10:24
Wyoming General Sour 31 4/23 20:48
Delhi/N. Louisiana 33.5 4/24 02:48
Girassol 44.44 4/21 05:40
W. Cen. Tx. Inter. 36.5 4/24 02:48
Nemba 42.85 4/23 17:48
Williston Sweet 31.5 4/23 20:48
South Central Kansas 32.5 4/23 20:48
West Texas Sour 34.05 4/24 02:48
Duri 48.21 4/20 05:40
Oklahoma Intermediate 35.5 4/24 02:48
Peace Sour 36.05 4/23 11:48
Arab Extra Light 44.45 4/23 17:48
Isthmus 26.44 2/2 10:24
Wyoming General Sour 31 4/23 20:48
Michigan Sour 28.5 4/24 02:48
Girassol 44.44 4/21 05:40
W. Cen. Tx. Inter. 36.5 4/24 02:48
Cabinda 44.05 4/23 17:48
Four Corners 35.88 4/23 20:48
South Central Kansas 32.5 4/23 20:48
South Texas Sour 30.44 4/24 02:48
Duri 48.21 4/20 05:40
Oklahoma Intermediate 35.5 4/24 02:48
Peace Sour 36.05 4/23 11:48
Arab Extra Light 44.45 4/23 17:48
Maya 21.79 2/2 10:24
Wyoming General Sweet 33.5 4/23 20:48
Michigan Sour 28.5 4/24 02:48
Sweet Crude 36.45 4/23 11:48
East Texas Sweet 33.75 4/24 02:48
Cabinda 44.05 4/23 17:48
Four Corners 35.88 4/23 20:48
NW Kansas Sweet 28.5 4/23 20:48
South Texas Sour 30.44 4/24 02:48
Minas 43.28 4/20 05:40
Oklahoma Sour 24.5 4/24 02:48
Midale 36.65 4/23 11:48
Qua Iboe 43.1 4/23 17:48
Maya 21.79 2/2 10:24
Wyoming General Sweet 33.5 4/23 20:48
Michigan Sweet 33.25 4/24 02:48
Sweet Crude 36.45 4/23 11:48
East Texas Sweet 33.75 4/24 02:48
Qatar Land - Qatar 44.02 4/23 17:48
Buena Vista 45.19 4/23 20:48
NW Kansas Sweet 28.5 4/23 20:48
Eagle Ford 38 4/24 02:48
Minas 43.28 4/20 05:40
Oklahoma Sour 24.5 4/24 02:48
Oklahoma Sweet 36.5 4/24 02:48
Midale 36.65 4/23 11:48
Qua Iboe 43.1 4/23 17:48
Murban 43.93 4/20 05:40
Utah Black Wax 30.32 4/23 20:48
Michigan Sweet 33.25 4/24 02:48
Syncrude Sweet Premium 38.05 4/23 11:48
North Texas Sweet 36.5 4/24 02:48
Qatar Land - Qatar 44.02 4/23 17:48
Buena Vista 45.19 4/23 20:48
SW Kansas Sweet 29 4/23 20:48
Eagle Ford 38 4/24 02:48
Marine 43.68 4/20 05:40
Oklahoma Sweet 36.5 4/24 02:48
Central Alberta 36.05 4/23 11:48
Brass River 43.1 4/23 17:48
Murban 43.93 4/20 05:40
Utah Black Wax 30.32 4/23 20:48
Syncrude Sweet Premium 38.05 4/23 11:48
North Texas Sweet 36.5 4/24 02:48
Al Shaheen - Qatar 43.53 4/23 17:48
Midway-Sunset 40.28 4/23 20:48
SW Kansas Sweet 29 4/23 20:48
Eagle Ford Pipeline 36.55 4/24 02:48
Marine 43.68 4/20 05:40
Western Oklahoma Swt. 35.75 4/24 02:48
Central Alberta 36.05 4/23 11:48
Brass River 43.1 4/23 17:48
Basra Light 46 4/20 05:40
نفت سبک ایران 39.49 4/23 20:48
Light Sour Blend 36.7 4/23 11:48
West Texas Sour 34.05 4/24 02:48
Al Shaheen - Qatar 43.53 4/23 17:48
Midway-Sunset 40.28 4/23 20:48
Colorado West 29.91 4/23 20:48
Eagle Ford Pipeline 36.55 4/24 02:48
ESPO 46.08 4/20 05:40
ESPO 46.08 4/20 05:40
Western Oklahoma Swt. 35.75 4/24 02:48
US High Sweet Clearbrook 38.25 4/23 11:48
Arkansas Ex Heavy 31.75 4/23 20:48
Basra Light 46 4/20 05:40
نام دوم: 
نفت و انرژی
بروزرسانی در تاریخ 24 تیر 1399