قیمت نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
ذغال سنگ 25.3 25.44 25.15 9/18 20:32
نفت کوره 1.9419 2.0802 2.0637 9/19 05:08
نفت اوپک 65.24 70.98 70.98 9/18 16:32
نفت سبک 58.88 62.75 62.14 9/19 05:08
نفت برنت 64.08 71.59 70.89 9/19 05:08
گازوئیل 585.25 645.63 640.75 9/19 05:08
بنزین 1.651 2.0085 1.992 9/19 05:08
گاز طبیعی 2.236 2.527 2.518 9/19 05:08
نام دوم: 
نفت و انرژی
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1398