عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
نفت کوره 1.9619 1.9641 1.9493 1/5 15:08
ذغال سنگ 21 21 20.63 1/5 15:08
نفت اوپک 67.78 67.78 67.78 1/2 17:32
نفت سبک 59.02 59.04 58.41 1/5 15:08
نفت برنت 66.58 66.62 66.1 1/5 15:08
گازوئیل 602.13 602.75 599.13 1/5 15:08
بنزین 1.8852 1.8875 1.8765 1/5 15:08
گاز طبیعی 2.758 2.758 2.731 1/5 15:08

نفت و انرژی

بروزرسانی در تاریخ 05 فروردین 1398