قیمت نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
ذغال سنگ 28.85 25.44 25.15 4/28 21:08
نفت کوره 1.9038 2.0802 2.0637 4/31 08:08
نفت اوپک 63.1 70.98 70.98 4/28 19:32
گاز طبیعی 2.284 2.527 2.518 4/31 06:32
نفت سبک 56.28 62.75 62.14 4/31 08:08
نفت برنت 63.31 71.59 70.89 4/31 08:08
گازوئیل 583.88 645.63 640.75 4/31 08:08
بنزین 1.8505 2.0085 1.992 4/31 08:08
نام دوم: 
نفت و انرژی
بروزرسانی در تاریخ 31 تیر 1398