قیمت نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
ذغال سنگ 17.96 25.44 25.15 1/17 17:05
نفت کوره 1.0568 2.0802 2.0637 1/18 07:00
نفت اوپک 18.93 70.98 70.98 1/17 17:05
گازوئیل 304 645.63 640.75 1/18 04:00
بنزین 0.7135 2.0085 1.992 1/18 04:00
گاز طبیعی 1.65 2.527 2.518 1/18 04:00
نفت سبک 26.52 62.75 62.14 1/18 07:00
نفت برنت 32.66 71.59 70.89 1/18 07:00
نام دوم: 
نفت و انرژی
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399