قیمت نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
نفت کوره 1.4878 2.0802 2.0637 12/10 02:08
ذغال سنگ 23.59 25.44 25.15 12/10 02:08
نفت اوپک 51.89 70.98 70.98 12/9 17:08
نفت برنت 50.08 71.59 70.89 12/10 02:08
گازوئیل 450.12 645.63 640.75 12/10 02:08
بنزین 1.4852 2.0085 1.992 12/10 02:08
گاز طبیعی 1.7 2.527 2.518 12/10 02:08
نفت سبک 45.25 62.75 62.14 12/10 23:08
نام دوم: 
نفت و انرژی
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399