قیمت نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
نفت کوره 1.9755 2.0802 2.0637 3/6 13:32
ذغال سنگ 25.42 25.44 25.15 3/6 13:32
نفت اوپک 68.56 70.98 70.98 3/3 18:08
نفت سبک 58.41 62.75 62.14 3/6 13:32
نفت برنت 67.56 71.59 70.89 3/6 13:32
گازوئیل 610.75 645.63 640.75 3/6 13:32
بنزین 1.9175 2.0085 1.992 3/6 13:32
گاز طبیعی 2.611 2.527 2.518 3/6 13:32
نام دوم: 
نفت و انرژی
بروزرسانی در تاریخ 06 خرداد 1398