قیمت نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
ذغال سنگ 28.85 25.44 25.15 4/28 21:08
نفت کوره 1.8965 2.0802 2.0637 4/29 02:08
نفت اوپک 63.1 70.98 70.98 4/28 19:32
گازوئیل 583.88 645.63 640.75 4/29 00:32
نفت سبک 55.75 62.75 62.14 4/29 01:32
نفت برنت 62.84 71.59 70.89 4/29 01:32
بنزین 1.8485 2.0085 1.992 4/29 02:08
گاز طبیعی 2.253 2.527 2.518 4/29 02:08
نام دوم: 
نفت و انرژی
بروزرسانی در تاریخ 29 تیر 1398