قیمت نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
نفت کوره 1.9387 2.0802 2.0637 8/23 15:32
ذغال سنگ 23.84 25.44 25.15 8/23 15:32
نفت اوپک 62.82 70.98 70.98 8/22 16:32
گازوئیل 585.88 645.63 640.75 8/23 15:08
نفت سبک 57.73 62.75 62.14 8/23 15:32
نفت برنت 63.14 71.59 70.89 8/23 15:32
بنزین 1.6463 2.0085 1.992 8/23 15:32
گاز طبیعی 2.655 2.527 2.518 8/23 15:32
نام دوم: 
نفت و انرژی
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398