عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
ذغال سنگ 14.81 14.81 14.81 4/1 17:32
نفت کوره 2.1267 2.1267 2.1228 4/2 02:00
نفت اوپک 70.94 70.94 70.94 4/1 17:32
گازوئیل 649.13 649.13 649.13 4/2 00:08
نفت سبک 69.25 69.36 68.8 4/2 02:00
نفت برنت 75.81 75.81 75.47 4/2 02:00
بنزین 2.0715 2.0715 2.0703 4/2 02:00
گاز طبیعی 2.944 2.947 2.942 4/2 02:00