قیمت نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
ذغال سنگ 24.45 25.44 25.15 11/4 22:40
نفت کوره 1.7357 2.0802 2.0637 11/5 01:40
نفت اوپک 63.26 70.98 70.98 11/4 16:40
گازوئیل 536.13 645.63 640.75 11/5 01:40
نفت سبک 54.2 62.75 62.14 11/5 04:48
نفت برنت 60.62 71.59 70.89 11/5 04:48
بنزین 1.5145 2.0085 1.992 11/5 04:48
گاز طبیعی 1.888 2.527 2.518 11/5 04:48
نام دوم: 
نفت و انرژی
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398