قیمت نفت و انرژی

عنوان قیمت زنده زمان
نفت سبک ایران 42.02 5/8 03:08
نفت سبک ایران 42.02 5/8 03:08
مایا 42.29 5/17 23:40
مایا 42.29 5/17 23:40
ایست موس 43.58 5/17 23:40
ایست موس 43.58 5/17 23:40
گازوییل 367.38 5/18 02:40
گازوییل 367.38 5/18 02:40
نفت برنت 44.4 5/18 05:40
بنزین (RBOB) 1.2076 5/18 02:40
نفت خام (WTI ICE) 41.49 5/18 05:40
بنزین (RBOB) 1.2076 5/18 02:40
نفت کوره 1.2199 5/18 02:40
نفت خام (WTI ICE) 41.49 5/18 05:40
نفت کوره 1.2199 5/18 02:40
گازوییل (گوگرد پایین) 371.5 5/18 05:40
گاز طبیعی 2.238 5/18 02:40
گازوییل (گوگرد پایین) 371.5 5/18 05:40
ذغال سنگ (ICE CSX) 35.05 3/3 12:00
گاز طبیعی 2.238 5/18 02:40
نفت خام (E-Mini) 41.22 5/18 08:24
ذغال سنگ (ICE CSX) 35.05 3/3 12:00
نفت برنت 44.4 5/18 05:40
نفت خام (E-Mini) 41.22 5/18 08:24
اتانول 1.16 5/15 20:32
گاز طبیعی (E-Mini) 2.238 5/18 08:24
اتانول 1.16 5/15 20:32
گاز طبیعی (E-Mini) 2.238 5/18 08:24
ذغال سنگ (چین) 49.3 5/15 23:32
ذغال سنگ (چین) 49.3 5/15 23:32
روغن پالم 651.75 5/17 20:40
روغن پالم 651.75 5/17 20:40
ذغال سنگ (EUA) 26.42 5/17 23:40
ذغال سنگ (EUA) 26.42 5/17 23:40
نفت خام (WTI) 41.22 5/18 02:40
نفت خام (WTI) 41.22 5/18 02:40
ال ان جی ژاپن / کره 2.775 5/17 20:40
وسترن کانادا 30 5/17 11:32
ال ان جی ژاپن / کره 2.775 5/17 20:40
وسترن کانادا 30 5/17 11:32
ANS West Coast 43.49 5/17 23:40
نفت سبک لوئیزیانا 43.63 5/17 20:40
ANS West Coast 43.49 5/17 23:40
نفت سبک لوئیزیانا 43.63 5/17 20:40
Domestic Swt. @ Cushing 47.75 2/3 10:24
Gulf Coast HSFO 38.26 5/17 20:40
Domestic Swt. @ Cushing 47.75 2/3 10:24
Gulf Coast HSFO 38.26 5/17 20:40
گاز طبیعی TTF هلند 2.758 5/17 20:40
Opec Basket 14.19 2/2 22:24
گاز طبیعی TTF هلند 2.758 5/17 20:40
Opec Basket 14.19 2/2 22:24
میانگین وزنی برنت 45.27 5/17 20:40
گاز طبیعی آلبرتا 2.29 5/16 20:32
میانگین وزنی برنت 45.27 5/17 20:40
گاز طبیعی آلبرتا 2.29 5/16 20:32
نفت دوبی 43.61 5/17 20:40
Giddings 32 5/17 05:32
نفت دوبی 43.61 5/17 20:40
Giddings 32 5/17 05:32
سبد نفتی مکزیک 40.12 5/17 20:40
کوستال گرید A 31.25 5/17 05:32
سبد نفتی مکزیک 40.12 5/17 20:40
کوستال گرید A 31.25 5/17 05:32
سبد نفتی هند 44.14 5/17 20:40
نفت اورالز روسیه 44.45 5/17 05:32
سبد نفتی هند 44.14 5/17 20:40
نفت اورالز روسیه 44.45 5/17 05:32
تحویل در خلیج مکزیک
تحویل در اروپای غربی
نفت کانزاس
تحویل در خلیج مکزیک
تحویل در جنوب آفریقا
نفت کلرادو
نفت کلرادو
تحویل در سواحل غرب آمریکا
تحویل در جنوب آفریقا
نفت لوئیزیانا
تحویل در سواحل غرب آمریکا
تحویل در شمال آفریقا
نفت لوئیزیانا
تحویل در شمال آفریقا
نفت میشیگان
نفت آرکانزاس
تحویل در مدیترانه
نفت میشیگان
نفت آرکانزاس
تحویل در مدیترانه
نفت مونتانا
نفت تگزاس
نفت مونتانا
نفت تگزاس
نفت نبراسکا
نفت داکوتای شمالی
نفت نبراسکا
نفت داکوتای شمالی
نفت وایومینگ
نفت فور کرنرز
نفت وایومینگ
نفت فور کرنرز
نفت یوتا
نفت کالیفرنیا
نفت یوتا
نفت کالیفرنیا
تحویل در اروپای غربی
نفت کانزاس
Midway-Sunset 41.78 5/17 20:40
Shengli 46.88 5/17 05:32
Oklahoma Sour 26.25 5/17 05:32
Midale 38.45 5/17 11:32
نفت سنگین ایران 40.17 5/17 23:40
Qua Iboe 45.14 5/17 17:40
Michigan Sour 30.25 5/17 05:32
Sweet Crude 38.6 5/17 11:32
Isthmus 26.44 2/2 10:24
Colorado D-J Basin 31.38 5/17 20:40
East Texas Sweet 35.5 5/17 05:32
Qatar Land - Qatar 45.01 5/17 17:40
South Texas Sour 32.29 5/17 05:32
Midway-Sunset 41.78 5/17 20:40
South China Sea 40.61 5/17 05:32
Oklahoma Sour 26.25 5/17 05:32
Midale 38.45 5/17 11:32
نفت میدان فروزان 40.42 5/17 23:40
Qua Iboe 45.14 5/17 17:40
Michigan Sweet 35 5/17 05:32
Syncrude Sweet Premium 40.55 5/17 11:32
Isthmus 26.44 2/2 10:24
Nebraska Sweet 34.05 5/17 20:40
East Texas Sweet 35.5 5/17 05:32
Qatar Land - Qatar 45.01 5/17 17:40
Eagle Ford 39.85 5/17 05:32
Eagle Ford 39.85 5/17 05:32
South Central Kansas 34 5/17 20:40
South China Sea 40.61 5/17 05:32
Oklahoma Sweet 38.25 5/17 05:32
Central Alberta 36.95 5/17 11:32
نفت میدان فروزان 40.42 5/17 23:40
Brass River 45.14 5/17 17:40
Michigan Sweet 35 5/17 05:32
Syncrude Sweet Premium 40.55 5/17 11:32
Maya 21.79 2/2 10:24
Nebraska Sweet 34.05 5/17 20:40
North Texas Sweet 38.25 5/17 05:32
Al Shaheen - Qatar 43.96 5/17 17:40
Eagle Ford Pipeline 38.4 5/17 05:32
South Central Kansas 34 5/17 20:40
Cinta 39.7 5/17 05:32
Oklahoma Sweet 38.25 5/17 05:32
Central Alberta 36.95 5/17 11:32
نفت میدان سروش 37.17 5/17 23:40
Brass River 45.14 5/17 17:40
Murban 44.05 5/17 05:32
Light Sour Blend 38.8 5/17 11:32
Maya 21.79 2/2 10:24
Wyoming General Sour 33 5/17 20:40
North Texas Sweet 38.25 5/17 05:32
Al Shaheen - Qatar 43.96 5/17 17:40
Sokol 45.18 5/17 17:40
Eagle Ford Pipeline 38.4 5/17 05:32
Colorado West 32.48 5/17 20:40
Cinta 39.7 5/17 05:32
Western Oklahoma Swt. 37.5 5/17 05:32
US High Sweet Clearbrook 41.75 5/17 11:32
نفت میدان سروش 37.17 5/17 23:40
Arkansas Ex Heavy 33 5/17 20:40
Murban 44.05 5/17 05:32
Light Sour Blend 38.8 5/17 11:32
Arkansas Sweet 37 5/16 20:32
Wyoming General Sour 33 5/17 20:40
West Texas Sour 35.9 5/17 05:32
West Texas Sour 35.9 5/17 05:32
Sokol 45.18 5/17 17:40
Eagle Ford Condensate 37.4 5/17 05:32
Colorado West 32.48 5/17 20:40
Duri 50.15 5/17 05:32
Western Oklahoma Swt. 37.5 5/17 05:32
US High Sweet Clearbrook 41.75 5/17 11:32
Arkansas Ex Heavy 33 5/17 20:40
Basra Light 45.72 5/17 05:32
Peace Sour 37.45 5/17 11:32
Arkansas Sweet 37 5/16 20:32
Wyoming General Sweet 34.25 5/17 20:40
Wyoming General Sweet 34.25 5/17 20:40
South Texas Sour 32.29 5/17 05:32
Cossack 44.34 5/17 17:40
Eagle Ford Condensate 37.4 5/17 05:32
Colorado D-J Basin 31.38 5/17 20:40
Duri 50.15 5/17 05:32
West Texas Intermediate 38.4 5/17 05:32
Albian Heavy Synthetic 40.85 5/17 11:32
Arkansas Sour 35.5 5/17 20:40
Basra Light 45.72 5/17 05:32
Peace Sour 37.45 5/17 11:32
NW Kansas Sweet 30 5/16 20:32
Utah Black Wax 32.89 5/17 20:40
Cossack 44.34 5/17 17:40
Upper Texas Gulf Coast 26.2 5/17 05:32
Minas 42.92 5/17 05:32
West Texas Intermediate 38.4 5/17 05:32
نام دوم: 
نفت و انرژی
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1399