قیمت دلار و ارزها

ارز آزاد

عنواننزولی قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
افغانی 184 194 191 2/29 14:00
بات تایلند 455 471 471 2/29 15:00
حواله دلار از افغانستان 1420 1420 1420 7/1 14:20
حواله دلار از ترکیه 1660 1722 1660 7/9 16:10
حواله دلار از گرجستان 1660 1680 1630 7/9 16:50
درام ارمنستان 30 31.2 31 2/29 13:00
درهم امارات 3947 4085 4082 2/29 15:00
دلار 14497 14990 14990 2/29 15:00
دلار / سلیمانیه 15500 17150 14500 7/9 20:10
دلار استانبول 16700 17200 16700 7/9 15:10
دلار استرالیا 9955 10508 10500 2/29 15:00
دلار امروزی / سبزه 17650 17650 17000 7/5 19:00
دلار بانه 17000 17250 16900 7/9 16:50
دلار ترکیه 14566 14610 14447 7/1 14:00
دلار تفلیس 16650 16900 16350 7/9 16:50
دلار دوبی 16450 17100 16450 7/9 14:10
دلار سنا / فروش   15131.7 15131.7 15131.7 7/9 18:20
دلار سنا / خرید 16039.8 16039.8 16039.8 7/9 18:20
دلار سنگاپور 10525 11011 11002 2/29 15:00
دلار شیراز 16600 16900 16350 7/9 16:50
دلار فردایی / افشار 4883 4883 0 1/20 13:20
دلار فردایی / سبزه 4810 4810 0 1/20 13:20
دلار مریوان 17400 17600 17400 7/8 14:20
دلار مشهد 16050 16050 16000 7/9 16:10
دلار نقدی / افشار 4906 4906 0 1/20 13:20
دلار نیوزیلند 9449 9919 9911 2/29 15:00
دلار هرات 14800 16930 14800 7/9 22:00
دلار هنگ کنگ 1847 1911 1910 2/29 15:00
دلار پیرانشهر 16450 16450 16200 7/9 17:00
دلار کاغذی 16200 17200 15900 7/9 17:10
دلار کانادا 10773 11179 11170 2/29 15:00
دینار بحرین 38178 39511 39481 2/29 15:00
دینار عراق 12 12.2 12 2/21 17:00
دینار کویت 47587 49225 49225 2/29 15:00
روبل روسیه 224 230 229 2/29 14:00
روپیه هند 206 216 213 2/29 15:00
روپیه پاکستان 99 105 104 2/29 13:00
ریال عربستان 3866 4001 3998 2/29 15:00
ریال عمان 37519 38830 38799 2/29 15:00
ریال قطر 3980 4119 4116 2/29 15:00
رینگیت مالزی 3472 3618 3615 2/29 15:00
فرانک سوئیس 14346 14760 14748 2/29 15:00
لاری گرجستان 5258 5511 5507 2/29 15:00
لیر ترکیه 2393 2465 2463 2/29 15:00
لیر سوریه 25.9 25.9 25.9 2/10 12:00
منات آذربایجان 8418 8824 8817 2/29 15:00
پوند 18442 19674 19658 2/29 15:00
کرون دانمارک 2166 2252 2250 2/29 15:00
کرون سوئد 1503 1569 1568 2/29 15:00
کرون نروژ 1648 1721 1719 2/29 15:00

ارز مبادله ای

عنواننزولی قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
افغانی 53.1 54.3 54.3 2/26 10:00
بات تایلند 13195 13156.8 13156.8 2/28 10:00
درام ارمنستان 875.5 873 873 2/28 10:00
درهم امارات 1143.7 1143.7 1143.7 1/6 10:00
دلار 4200 4200 4200 6/26 09:20
دلار سنگاپور 3049.2 3080.6 3080.6 2/28 10:00
دلار هنگ کنگ 535.1 535.3 535.3 2/28 10:00
دلار کانادا 3118.7 3128.3 3128.3 2/28 10:00
دینار بحرین 11170.1 11170.2 11170.2 2/26 10:00
دینار عراق 352.7 352.2 352.2 2/28 10:00
دینار کویت 13805.4 13809.3 13809.3 2/28 10:00
روبل روسیه 65 64.4 64.4 2/26 10:00
روپیه هند 59.8 60.6 60.6 2/25 10:00
روپیه پاکستان 2830.3 2968.3 2968.3 2/28 10:00
ریال عربستان 1120 1120.1 1120.1 2/26 10:00
ریال عمان 10923.3 10923.4 10923.4 2/28 10:00
ریال قطر 1153.9 1153.9 1153.9 1/6 10:00
رینگیت مالزی 1005.8 1012.7 1012.7 2/28 10:00
فرانک سوئیس 4155.2 4130.6 4130.6 2/28 10:00
لیر ترکیه 693.7 690.1 690.1 2/28 10:00
لیر سوریه 8.2 8.2 8.2 5/16 09:20
منات آذربایجان 2470.6 2475.7 2475.7 2/28 10:00
پوند 5341.8 5508.8 5508.8 2/28 10:00
کرون دانمارک 627.6 630.4 630.4 2/28 10:00
کرون سوئد 435.6 439.4 439.4 2/28 10:00
کرون نروژ 477.6 481.7 481.7 2/28 10:00
ین ژاپن 3832.9 3796 3796 2/28 10:00
یوان چین 607.2 620.2 620.2 2/28 10:00
یورو 4692.3 4706.2 4706.2 2/28 10:00
نام دوم: 
دلار و ارزها
بروزرسانی در تاریخ 29 اردیبهشت 1398