قیمت دلار و ارزها

ارز آزاد

عنواننزولی قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
افغانی 148 194 191 7/21 19:00
بات تایلند 383 471 471 7/23 21:00
حواله دلار از افغانستان 1420 1420 1420 7/1 14:20
حواله دلار از ترکیه 1660 1722 1660 7/9 16:10
حواله دلار از گرجستان 1660 1680 1630 7/9 16:50
درام ارمنستان 24 31.2 31 6/23 13:00
درهم امارات 3148 4085 4082 7/23 21:00
دلار 11392 14990 14990 7/24 11:00
دلار / سلیمانیه 15500 17150 14500 7/9 20:10
دلار استانبول 16700 17200 16700 7/9 15:10
دلار استرالیا 7756 10508 10500 7/23 20:00
دلار امروزی / سبزه 17650 17650 17000 7/5 19:00
دلار بانه 17000 17250 16900 7/9 16:50
دلار ترکیه 14566 14610 14447 7/1 14:00
دلار تفلیس 16650 16900 16350 7/9 16:50
دلار دوبی 16450 17100 16450 7/9 14:10
دلار سنا / فروش   15131.7 15131.7 15131.7 7/9 18:20
دلار سنا / خرید 16039.8 16039.8 16039.8 7/9 18:20
دلار سنگاپور 8377 11011 11002 7/23 21:00
دلار شیراز 16600 16900 16350 7/9 16:50
دلار فردایی / افشار 4883 4883 0 1/20 13:20
دلار فردایی / سبزه 4810 4810 0 1/20 13:20
دلار مریوان 17400 17600 17400 7/8 14:20
دلار مشهد 16050 16050 16000 7/9 16:10
دلار نقدی / افشار 4906 4906 0 1/20 13:20
دلار نیوزیلند 7200 9919 9911 7/23 20:00
دلار هرات 14800 16930 14800 7/9 22:00
دلار هنگ کنگ 1475 1911 1910 7/23 20:00
دلار پیرانشهر 16450 16450 16200 7/9 17:00
دلار کاغذی 16200 17200 15900 7/9 17:10
دلار کانادا 8702 11179 11170 7/23 21:00
دینار بحرین 30290 39511 39481 7/23 21:00
دینار عراق 9.7 12.2 12 7/23 21:00
دینار کویت 37814 49225 49225 7/23 21:00
روبل روسیه 180 230 229 7/23 18:00
روپیه هند 174 216 213 7/22 19:00
روپیه پاکستان 76 105 104 7/21 13:00
ریال عربستان 3063 4001 3998 7/23 21:00
ریال عمان 29861 38830 38799 7/23 21:00
ریال قطر 3159 4119 4116 7/23 20:00
رینگیت مالزی 2755 3618 3615 7/23 21:00
فرانک سوئیس 11723 14760 14748 7/23 21:00
لاری گرجستان 3867 5511 5507 7/23 21:00
لیر ترکیه 1955 2465 2463 7/23 19:00
لیر سوریه 27 25.9 25.9 7/9 13:00
منات آذربایجان 6749 8824 8817 7/23 21:00
پوند 14623 19674 19658 7/23 21:00
کرون دانمارک 1709 2252 2250 7/23 20:00
کرون سوئد 1179 1569 1568 7/23 21:00
کرون نروژ 1265 1721 1719 7/23 20:00

ارز مبادله ای

عنواننزولی قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
افغانی 53.6 54.3 54.3 7/24 10:00
بات تایلند 13803.6 13156.8 13156.8 7/24 10:00
درام ارمنستان 881.2 873 873 7/24 10:00
درهم امارات 1143.7 1143.7 1143.7 1/6 10:00
دلار 4200 4200 4200 6/26 09:20
دلار سنگاپور 3060.5 3080.6 3080.6 7/24 10:00
دلار هنگ کنگ 535.5 535.3 535.3 7/24 10:00
دلار کانادا 3179.7 3128.3 3128.3 7/24 10:00
دینار بحرین 11170.5 11170.2 11170.2 7/24 10:00
دینار عراق 352.5 352.2 352.2 7/24 10:00
دینار کویت 13829.4 13809.3 13809.3 7/24 10:00
روبل روسیه 65.3 64.4 64.4 7/24 10:00
روپیه هند 58.6 60.6 60.6 7/24 10:00
روپیه پاکستان 2685.8 2968.3 2968.3 7/24 10:00
ریال عربستان 1120.1 1120.1 1120.1 6/4 10:00
ریال عمان 10923.4 10923.4 10923.4 7/24 10:00
ریال قطر 1153.9 1153.9 1153.9 1/6 10:00
رینگیت مالزی 1001.3 1012.7 1012.7 7/24 10:00
فرانک سوئیس 4210.1 4130.6 4130.6 7/24 10:00
لیر ترکیه 708.6 690.1 690.1 7/24 10:00
لیر سوریه 8.2 8.2 8.2 5/16 09:20
منات آذربایجان 2475.8 2475.7 2475.7 7/22 10:00
پوند 5357.1 5508.8 5508.8 7/24 10:00
کرون دانمارک 620.2 630.4 630.4 7/24 10:00
کرون سوئد 428 439.4 439.4 7/24 10:00
کرون نروژ 459.4 481.7 481.7 7/24 10:00
ین ژاپن 3865.6 3796 3796 7/24 10:00
یوان چین 592.5 620.2 620.2 7/24 10:00
یورو 4632.7 4706.2 4706.2 7/24 10:00
نام دوم: 
دلار و ارزها
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398