قیمت طلا و سکه

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
آبشده نقدی 3851000 2024000 2022000 4/12 13:24
مثقال / حسب سکه 4182310 2269130 2264720 4/12 17:30
آبشده جهانی 3851500 2024500 2022500 4/12 13:24
اونس طلا 1768.52 1283.11 1280.35 4/12 12:02
گرم طلا ۱۸ عیار 889100 467300 466800 4/12 13:24
گرم طلا ۲۴ عیار 1185400 623000 622400 4/12 13:24
مثقال طلا 18 عیار 3851000 2023000 2022000 4/12 13:24

قیمت سکه

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
سکه فردایی 9490000 4/12 18:00
سکه 1 روزه رفاه 909562.6 4/12 13:25
حباب سکه امامی 790000 4/12 18:00
حباب سکه بهار آزادی 220000 4/12 18:00
حباب نیم سکه 409000 4/12 18:00
حباب ربع سکه 527000 4/12 18:00
حباب سکه گرمی 379000 4/12 18:00
صندوق طلای لوتوس 7970 4/12 13:25
صندوق طلای مفید 2893.8 4/12 13:25
سکه 1 روزه سامان 630060 2/9 15:50
سکه 1 روزه صادرات 909562.6 4/12 13:25
سکه در بازار تهران 9750000 5080000 5048000 4/12 16:39
سکه بهار آزادی 8900000 4940000 4917000 4/12 18:00
سکه امامی 9468000 5111000 5104000 4/12 18:00
نیم سکه 4750000 2840000 2840000 4/12 15:00
ربع سکه 2700000 1840000 1835000 4/12 15:00
سکه گرمی 1450000 1020000 1020000 4/12 15:00
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
نام دوم: 
طلا و سکه
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399