طلا و سکه

قیمت طلا

عنواننزولی قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
اونس طلا 1810.80 1283.11 1280.35 9/5 18:00
طلای آبشده 4621500 2024500 2022500 5/19 15:00
مثقال طلا 18 عیار 456100 2023000 2022000 9/5 16:05
گرم طلا ۱۸ عیار 1053000 467300 466800 9/5 16:05

قیمت سکه

عنواننزولی قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
ربع سکه 3990000 1840000 1835000 9/5 16:06
سکه امامی 10900000 5080000 5048000 9/5 16:02
سکه گرمی 2390000 1020000 1020000 9/5 16:06
نیم سکه 5800000 2840000 2840000 9/5 16:06
نام دوم: 
طلا و سکه
بروزرسانی در تاریخ 05 آذر 1399