طلا و سکه

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده بیشترینصعودی کمترین زمان
گرم طلا ۱۸ عیار 1221196 467300 466800 6/29 11:04
طلای آبشده 4621500 2024500 2022500 5/19 15:00
اونس طلا 1948.90 1283.11 1280.35 6/29 06:00

قیمت سکه

عنوان قیمت زنده بیشترینصعودی کمترین زمان
سکه 12850000 5080000 5048000 6/29 11:04
نیم سکه 6800000 2840000 2840000 6/29 11:05
ربع سکه 3850000 1840000 1835000 6/29 11:05
سکه گرمی 1980000 1020000 1020000 6/29 11:05
نام دوم: 
طلا و سکه
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399