قیمت طلا و سکه

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
آبشده نقدی 2181000 2024000 2022000 11/5 23:00
مثقال / حسب سکه 2175070 2269130 2264720 11/5 23:00
آبشده جهانی 2182500 2024500 2022500 11/5 23:00
اونس طلا 1571.45 1283.11 1280.35 11/5 05:00
گرم طلا ۱۸ عیار 503700 467300 466800 11/5 23:00
گرم طلا ۲۴ عیار 671700 623000 622400 11/5 23:00
مثقال طلا 18 عیار 2180000 2023000 2022000 11/5 23:00

قیمت سکه

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
سکه در بازار تهران 4925000 5080000 5048000 11/5 18:02
سکه بهار آزادی 4920000 4940000 4917000 11/5 18:00
سکه امامی 4926000 5111000 5104000 11/5 20:00
نیم سکه 2490000 2840000 2840000 11/5 20:00
ربع سکه 1480000 1840000 1835000 11/5 20:00
سکه گرمی 930000 1020000 1020000 11/5 20:00
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
نام دوم: 
طلا و سکه
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398