قیمت طلا و سکه

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
مثقال طلا
طلای 18 عیار / 750
طلای 18 عیار / 740 493200 461000 460600 11/3 17:00
طلای متفرقه 439000 376287 301800 4/4 12:00
آبشده نقدی 2166000 2024000 2022000 11/3 17:00
مثقال / حسب سکه 2160930 2269130 2264720 11/3 17:00
آبشده جهانی 2165500 2024500 2022500 11/3 17:00
اونس طلا 1574.15 1283.11 1280.35 11/4 23:00
گرم طلا ۱۸ عیار 499800 467300 466800 11/3 17:00
گرم طلا ۲۴ عیار 666400 623000 622400 11/3 17:00
مثقال / عیار جهانی 2198700 2007500 2006900 11/3 17:00
مثقال / حواله جهانی 2197100 2006200 2005500 11/3 17:00

قیمت سکه

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
سکه در بازار تهران 4900000 5080000 5048000 11/3 14:16
سکه امامی تک فروشی
سکه بهار آزادی خرده فروشی  4882000 4950000 4927000 11/3 14:00
سکه امامی خرده فروشی 4900000 5125000 5105000 11/3 14:00
نیم سکه خرده فروشی 2476000 2844000 2814000 11/3 14:00
ربع سکه خرده فروشی 1473000 1843000 1843000 11/3 17:00
سکه گرمی خرده فروشی 922000 1020000 1020000 11/3 14:00
تمام سکه تاریخ پایین 6/24 14:08
سکه بهار آزادی 4875000 4940000 4917000 11/3 14:00
سکه امامی 4894000 5111000 5104000 11/3 17:00
نیم سکه 2473000 2840000 2840000 11/3 14:00
ربع سکه 1470000 1840000 1835000 11/3 17:00
سکه گرمی 920000 1020000 1020000 11/3 14:00
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
نیم سکه تاریخ پایین 623000 623000 623000 8/2 12:00
ربع سکه تاریخ پایین 300000 300000 0 7/6 04:48
مثقال طلا 18 عیار 2165000 2023000 2022000 11/3 17:00
نام دوم: 
طلا و سکه
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398