قیمت طلا و سکه

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده بیشتریننزولی کمترین زمان
طلای 18 عیار / 750
مثقال طلا
اونس طلا 1463.29 1283.11 1280.35 9/20 08:30
مثقال / حواله جهانی 2075000 2006200 2005500 9/19 21:00
مثقال / عیار جهانی 2076600 2007500 2006900 9/19 21:00
آبشده نقدی 2006000 2024000 2022000 9/19 21:00
آبشده جهانی 2009500 2024500 2022500 9/19 21:00
مثقال / حسب سکه 2035950 2269130 2264720 9/19 20:00
طلای متفرقه 439000 376287 301800 4/4 12:00
طلای 18 عیار / 740 457600 461000 460600 9/19 21:00
گرم طلا ۱۸ عیار 463800 467300 466800 9/19 21:00
گرم طلا ۲۴ عیار 618400 623000 622400 9/19 21:00

قیمت سکه

عنوان قیمت زنده بیشتریننزولی کمترین زمان
سکه امامی تک فروشی
تمام سکه تاریخ پایین 6/24 14:08
سکه گرمی 919000 1020000 1020000 9/19 19:00
سکه گرمی خرده فروشی 921000 1020000 1020000 9/19 19:00
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
ربع سکه 1609000 1840000 1835000 9/19 19:00
ربع سکه خرده فروشی 1612000 1843000 1843000 9/19 19:00
مثقال طلا 2007000 2023000 2022000 9/19 21:00
نیم سکه 2508000 2840000 2840000 9/19 19:00
نیم سکه خرده فروشی 2512000 2844000 2814000 9/19 19:00
ربع سکه تاریخ پایین 300000 300000 0 7/6 04:48
سکه بهار آزادی 4710000 4940000 4917000 9/19 16:00
سکه بهار آزادی خرده فروشی  4716000 4950000 4927000 9/19 16:00
سکه در بازار تهران 4660000 5080000 5048000 9/19 17:07
سکه امامی 4602000 5111000 5104000 9/19 21:00
سکه امامی خرده فروشی 4612000 5125000 5105000 9/19 21:00
نیم سکه تاریخ پایین 623000 623000 623000 8/2 12:00
نام دوم: 
طلا و سکه
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398