قیمت طلا و سکه

قیمت طلا

عنواننزولی قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
آبشده جهانی 1853500 2024500 2022500 3/2 16:00
آبشده نقدی 1853000 2024000 2022000 3/2 16:00
اونس طلا 1283.18 1283.11 1280.35 3/3 13:30
طلای 18 عیار / 740 422100 461000 460600 3/2 16:00
طلای 18 عیار / 750
طلای متفرقه 376287 376287 301800 7/5 17:40
مثقال / حسب سکه 2097780 2269130 2264720 3/2 15:00
مثقال / حواله جهانی 1892500 2006200 2005500 3/2 16:00
مثقال / عیار جهانی 1893900 2007500 2006900 3/2 16:00
مثقال طلا
گرم طلا ۱۸ عیار 427800 467300 466800 3/2 16:00
گرم طلا ۲۴ عیار 570400 623000 622400 3/2 16:00

قیمت سکه

عنواننزولی قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
تمام سکه تاریخ پایین 6/24 14:08
ربع سکه 1698000 1840000 1835000 3/2 13:00
ربع سکه تاریخ پایین 300000 300000 0 7/6 04:48
ربع سکه خرده فروشی 1703000 1843000 1843000 3/2 13:00
سکه امامی 4766000 5111000 5104000 3/2 15:00
سکه امامی تک فروشی
سکه امامی خرده فروشی 4765000 5125000 5105000 3/2 16:00
سکه بهار آزادی 4640000 4940000 4917000 3/2 15:00
سکه بهار آزادی خرده فروشی  4650000 4950000 4927000 3/2 15:00
سکه در بازار تهران 4755000 5080000 5048000 3/2 17:15
سکه گرمی 1019000 1020000 1020000 3/2 13:00
سکه گرمی خرده فروشی 1020000 1020000 1020000 3/2 13:00
مثقال طلا 1852000 2023000 2022000 3/2 16:00
نیم سکه 2638000 2840000 2840000 3/2 15:00
نیم سکه تاریخ پایین 623000 623000 623000 8/2 12:00
نیم سکه خرده فروشی 2644000 2844000 2814000 3/2 15:00
نام دوم: 
طلا و سکه
بروزرسانی در تاریخ 03 خرداد 1398