طلا و سکه

قیمت طلا

عنوان قیمت زندهصعودی بیشترین کمترین زمان
گرم طلا ۱۸ عیار 962500 467300 466800 10/30 16:43
طلای آبشده 4621500 2024500 2022500 5/19 15:00
مثقال طلا 18 عیار 4168000 2023000 2022000 10/30 16:43
اونس طلا 1847.90 1283.11 1280.35 11/1 06:00

قیمت سکه

عنوان قیمت زندهصعودی بیشترین کمترین زمان
نیم سکه 5450000 2840000 2840000 10/30 16:42
ربع سکه 3450000 1840000 1835000 10/30 16:42
سکه گرمی 2000000 1020000 1020000 10/30 11:19
سکه امامی 10000000 5080000 5048000 10/30 16:41
نام دوم: 
طلا و سکه
بروزرسانی در تاریخ 01 بهمن 1399