طلا و سکه

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
طلای آبشده 4621500 2024500 2022500 5/19 15:00
اونس طلا 1747.10 1283.11 1280.35 12/11 06:00
گرم طلا ۱۸ عیار 1074400 467300 466800 12/10 16:48
مثقال طلا 18 عیار 4656000 2023000 2022000 12/10 16:48

قیمت سکه

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
سکه امامی 11050000 5080000 5048000 12/10 16:46
نیم سکه 6300000 2840000 2840000 12/10 16:47
ربع سکه 3900000 1840000 1835000 12/10 16:47
سکه گرمی 2300000 1020000 1020000 12/10 16:47
نام دوم: 
طلا و سکه
بروزرسانی در تاریخ 11 اسفند 1399