قیمت طلا و سکه

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
مثقال طلا
طلای 18 عیار / 750
طلای 18 عیار / 740 397300 461000 460600 4/30 21:00
طلای متفرقه 439000 376287 301800 4/4 12:00
آبشده نقدی 1749000 2024000 2022000 4/30 21:00
مثقال / حسب سکه 1851790 2269130 2264720 4/30 21:00
آبشده جهانی 1744500 2024500 2022500 4/30 21:00
اونس طلا 1425.38 1283.11 1280.35 4/29 02:30
گرم طلا ۱۸ عیار 402600 467300 466800 4/30 21:00
گرم طلا ۲۴ عیار 536800 623000 622400 4/30 21:00
مثقال / عیار جهانی 1817000 2007500 2006900 4/30 21:00
مثقال / حواله جهانی 1815600 2006200 2005500 4/30 21:00

قیمت سکه

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
سکه در بازار تهران 4200000 5080000 5048000 4/30 17:59
سکه امامی تک فروشی
سکه بهار آزادی خرده فروشی  4070000 4950000 4927000 4/30 19:00
سکه امامی خرده فروشی 4193000 5125000 5105000 4/30 21:00
نیم سکه خرده فروشی 2282000 2844000 2814000 4/30 19:00
ربع سکه خرده فروشی 1452000 1843000 1843000 4/30 13:00
سکه گرمی خرده فروشی 971000 1020000 1020000 4/30 13:00
تمام سکه تاریخ پایین 6/24 14:08
سکه بهار آزادی 4064000 4940000 4917000 4/30 19:00
سکه امامی 4188000 5111000 5104000 4/30 21:00
نیم سکه 2278000 2840000 2840000 4/30 19:00
ربع سکه 1449000 1840000 1835000 4/30 13:00
سکه گرمی 969000 1020000 1020000 4/30 13:00
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
نیم سکه تاریخ پایین 623000 623000 623000 8/2 12:00
ربع سکه تاریخ پایین 300000 300000 0 7/6 04:48
مثقال طلا 1743000 2023000 2022000 4/30 21:00
نام دوم: 
طلا و سکه
بروزرسانی در تاریخ 31 تیر 1398