طلا و سکه

قیمت طلا
عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
طلای متفرقه 783600 784400 779900 2/6 23:10
آبشده نقدی 746500 747300 743000 2/6 23:10
مثقال / حسب سکه 780400 780400 777300 2/6 15:10
آبشده جهانی 747500 748300 744000 2/6 23:10
اونس طلا 1316.61 1318.1 1315.97 2/7 10:50
گرم طلا ۱۸ 172341 172364 172341 2/7 10:50
گرم طلا ۲۴ 229786 229816 229786 2/7 10:50
مثقال / عیار جهانی 765300 766100 764900 2/7 10:50
مثقال / حواله جهانی 758400 759300 758000 2/7 10:50
قیمت سکه
عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
سکه بهار آزادی خرده فروشی  1725500 1725500 1722500 2/6 13:36
سکه امامی خرده فروشی 1772000 1772000 1765000 2/6 14:54
نیم سکه خرده فروشی 868000 868000 861000 2/6 13:36
ربع سکه خرده فروشی 536500 536500 531500 2/6 13:36
سکه گرمی خرده فروشی 349000 350000 349000 2/5 16:54
تمام سکه تاریخ پایین 669957 1610000 4 12/28 05:25
سکه بهار آزادی 1723500 1723500 1720500 2/6 13:36
سکه امامی 1767000 1767000 1760000 2/6 14:54
نیم سکه 865000 865000 858000 2/6 13:36
ربع سکه 533500 533500 528500 2/6 13:36
سکه گرمی 348000 349000 348000 2/5 16:54
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
نیم سکه تاریخ پایین 623000 623000 623000 8/2 12:00
ربع سکه تاریخ پایین 300000 300000 0 7/6 04:48
مثقال طلا 746500 746600 746500 2/7 10:50
بروزرسانی در تاریخ 07 اردیبهشت 1397