طلا و سکه

قیمت طلا
عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
مثقال / حواله دلار
مثقال طلا
طلای 18 عیار / 750
طلای 18 عیار / 740 397700 399800 397700 7/11 12:50
طلای متفرقه 376287 376287 301800 7/5 17:40
آبشده نقدی 1746000 1755000 1746000 7/11 12:50
مثقال / حسب سکه 1934400 1983000 1934400 7/11 13:40
آبشده جهانی 1746500 1755500 1746500 7/11 12:50
اونس طلا 1249.25 1249.25 1249.25 9/19 04:30
گرم طلا ۱۸ 403090 405170 403090 7/11 12:50
گرم طلا ۲۴ 537450 540220 537450 7/11 12:50
مثقال / عیار جهانی 1668100 1793600 1618200 7/11 19:25
مثقال / حواله جهانی 1661800 1787300 1611900 7/11 19:25
قیمت سکه
عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
سکه امامی تک فروشی
سکه گرمی 13223.1 13223.1 13223.1 3/18 05:30
سکه بهار آزادی خرده فروشی  4136000 4186000 4136000 7/11 18:30
سکه امامی خرده فروشی 4391000 4501000 4391000 7/11 13:36
نیم سکه خرده فروشی 2123000 2183000 2123000 7/11 17:48
ربع سکه خرده فروشی 1172000 1232000 1172000 7/11 17:48
سکه گرمی خرده فروشی 682000 682000 682000 7/11 12:36
تمام سکه تاریخ پایین 6/24 14:08
سکه بهار آزادی 4126000 4177000 4126000 7/11 18:30
سکه امامی 4380000 4490000 4380000 7/11 13:36
نیم سکه 2120000 2180000 2120000 7/11 17:48
ربع سکه 1170000 1230000 1170000 7/11 17:48
سکه گرمی 680000 680000 680000 7/11 12:36
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
نیم سکه تاریخ پایین 623000 623000 623000 8/2 12:00
ربع سکه تاریخ پایین 300000 300000 0 7/6 04:48
مثقال طلا 1746000 1755000 1570000 7/11 12:50
بروزرسانی در تاریخ 19 آذر 1397