طلا و سکه

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده بیشترین کمتریننزولی زمان
اونس طلا 1949.20 1283.11 1280.35 6/28 18:39
طلای آبشده 4621500 2024500 2022500 5/19 15:00
گرم طلا ۱۸ عیار 1211500 467300 466800 6/27 16:21

قیمت سکه

عنوان قیمت زنده بیشترین کمتریننزولی زمان
سکه گرمی 1980000 1020000 1020000 6/27 16:21
ربع سکه 3850000 1840000 1835000 6/27 16:21
نیم سکه 6800000 2840000 2840000 6/27 16:21
سکه 12900000 5080000 5048000 6/27 16:27
نام دوم: 
طلا و سکه
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1399