قیمت طلا و سکه

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
مثقال طلا
طلای 18 عیار / 750
طلای 18 عیار / 740 400700 461000 460600 7/23 19:00
طلای متفرقه 439000 376287 301800 4/4 12:00
آبشده نقدی 1759000 2024000 2022000 7/23 14:00
مثقال / حسب سکه 1752420 2269130 2264720 7/23 20:00
آبشده جهانی 1759500 2024500 2022500 7/23 19:00
اونس طلا 1484.36 1283.11 1280.35 7/24 09:30
گرم طلا ۱۸ عیار 406100 467300 466800 7/23 19:00
گرم طلا ۲۴ عیار 541500 623000 622400 7/23 19:00
مثقال / عیار جهانی 1765700 2007500 2006900 7/23 21:00
مثقال / حواله جهانی 1763800 2006200 2005500 7/23 21:00

قیمت سکه

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
سکه در بازار تهران 3970000 5080000 5048000 7/23 18:03
سکه امامی تک فروشی
سکه بهار آزادی خرده فروشی  3965000 4950000 4927000 7/23 19:00
سکه امامی خرده فروشی 3975000 5125000 5105000 7/23 20:00
نیم سکه خرده فروشی 2031000 2844000 2814000 7/23 12:00
ربع سکه خرده فروشی 1231000 1843000 1843000 7/23 12:00
سکه گرمی خرده فروشی 850000 1020000 1020000 7/23 12:00
تمام سکه تاریخ پایین 6/24 14:08
سکه بهار آزادی 3959000 4940000 4917000 7/23 19:00
سکه امامی 3969000 5111000 5104000 7/23 20:00
نیم سکه 2027000 2840000 2840000 7/23 12:00
ربع سکه 1228000 1840000 1835000 7/23 12:00
سکه گرمی 848000 1020000 1020000 7/23 12:00
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
نیم سکه تاریخ پایین 623000 623000 623000 8/2 12:00
ربع سکه تاریخ پایین 300000 300000 0 7/6 04:48
مثقال طلا 1761000 2023000 2022000 7/23 20:00
نام دوم: 
طلا و سکه
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398