طلا و سکه

قیمت طلا
عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
مثقال طلا
طلای 18 عیار / 750
طلای 18 عیار / 740 418200 431800 414500 12/2 15:00
طلای متفرقه 376287 376287 301800 7/5 17:40
آبشده نقدی 1836000 1896000 1820000 12/2 15:00
مثقال / حسب سکه 2045670 2075700 2024910 12/2 13:55
آبشده جهانی 1836500 1896500 1820500 12/2 15:00
اونس طلا 1336.61 1340.19 1336.61 12/2 12:30
گرم طلا ۱۸ عیار 423870 437610 420060 12/2 15:00
گرم طلا ۲۴ عیار 565150 583470 560070 12/2 15:00
مثقال / عیار جهانی 1807800 1815300 1805900 12/2 15:00
مثقال / حواله جهانی 1806400 1813900 1804500 12/2 15:00
قیمت سکه
عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
سکه امامی تک فروشی
سکه بهار آزادی خرده فروشی  4466000 4466000 4466000 12/2 11:24
سکه امامی خرده فروشی 4570000 4600000 4520000 12/2 15:00
نیم سکه خرده فروشی 2544000 2544000 2524000 12/1 17:54
ربع سکه خرده فروشی 1602000 1602000 1592000 12/1 14:54
سکه گرمی خرده فروشی 820000 820000 810000 12/1 17:54
تمام سکه تاریخ پایین 6/24 14:08
سکه بهار آزادی 4458000 4458000 4458000 12/2 11:24
سکه امامی 4562000 4585500 4507500 12/2 15:00
نیم سکه 2535000 2535000 2535000 12/2 11:24
ربع سکه 1600000 1600000 1600000 12/2 11:24
سکه گرمی 815000 815000 815000 12/2 11:24
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
نیم سکه تاریخ پایین 623000 623000 623000 8/2 12:00
ربع سکه تاریخ پایین 300000 300000 0 7/6 04:48
مثقال طلا 1836000 1895500 1819500 12/2 15:00
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1397