طلا و سکه

قیمت طلا
عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
طلای 18 عیار / 740 217000 217200 216700 3/31 08:05
طلای متفرقه 1000800 1000800 999300 3/31 00:25
آبشده نقدی 953500 953500 952000 3/31 00:25
مثقال / حسب سکه 1127100 1131500 1111600 3/30 22:25
آبشده جهانی 954500 954500 953000 3/31 00:25
اونس طلا 1268.03 1269.83 1268.03 3/31 06:30
گرم طلا ۱۸ 219670 220940 216780 3/30 22:40
گرم طلا ۲۴ 292890 294580 289040 3/30 22:40
مثقال / عیار جهانی 980800 981000 980400 3/31 09:15
مثقال / حواله جهانی 978200 978400 977800 3/31 09:05
قیمت سکه
عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
سکه امامی تک فروشی
سکه گرمی 13223.1 13223.1 13223.1 3/18 05:30
سکه بهار آزادی خرده فروشی  2413000 2413000 2408000 3/30 12:30
سکه امامی خرده فروشی 2557000 2567000 2522000 3/30 22:48
نیم سکه خرده فروشی 1237000 1247000 1237000 3/30 14:18
ربع سکه خرده فروشی 697000 697000 697000 3/30 11:48
سکه گرمی خرده فروشی 396000 396000 396000 3/28 12:36
تمام سکه تاریخ پایین 669957 1610000 4 12/28 05:25
سکه بهار آزادی 2410000 2410000 2405000 3/30 12:30
سکه امامی 2553000 2563000 2518000 3/30 22:48
نیم سکه 1235000 1245000 1235000 3/30 14:18
ربع سکه 695000 695000 695000 3/30 11:48
سکه گرمی 395000 395000 395000 3/28 12:36
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
نیم سکه تاریخ پایین 623000 623000 623000 8/2 12:00
ربع سکه تاریخ پایین 300000 300000 0 7/6 04:48
مثقال طلا 951500 957000 939000 3/30 22:40
بروزرسانی در تاریخ 31 خرداد 1397