طلا و سکه

قیمت طلا
عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
مثقال طلا
طلای 18 عیار / 750
طلای 18 عیار / 740 396800 397000 395000 6/27 19:00
طلای متفرقه 376287 376287 376287 6/22 12:55
آبشده نقدی 1742000 1743000 1734000 6/27 19:00
مثقال / حسب سکه 2026200 2027100 1999300 6/27 21:10
آبشده جهانی 1742500 1743500 1734500 6/27 19:00
اونس طلا 1205.81 1206.01 1203.57 6/29 11:30
گرم طلا ۱۸ 402170 402400 400320 6/27 19:00
گرم طلا ۲۴ 536220 536530 533760 6/27 19:00
مثقال / عیار جهانی 1831600 1832700 1831600 6/30 01:35
مثقال / حواله جهانی 1825300 1826400 1825300 6/30 01:35
قیمت سکه
عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
سکه امامی تک فروشی
سکه گرمی 13223.1 13223.1 13223.1 3/18 05:30
سکه بهار آزادی خرده فروشی  4175000 4175000 4175000 6/27 17:42
سکه امامی خرده فروشی 4601000 4601000 4531000 6/27 20:54
نیم سکه خرده فروشی 2113000 2113000 2113000 6/26 15:48
ربع سکه خرده فروشی 1112000 1112000 1112000 6/25 11:54
سکه گرمی خرده فروشی 642000 642000 642000 6/25 11:54
تمام سکه تاریخ پایین 6/24 14:08
سکه بهار آزادی 4167000 4167000 4167000 6/27 17:42
سکه امامی 4588000 4593000 4523000 6/27 21:00
نیم سکه 2110000 2110000 2110000 6/26 15:48
ربع سکه 1110000 1110000 1100000 6/25 11:54
سکه گرمی 640000 640000 640000 6/25 11:54
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
نیم سکه تاریخ پایین 623000 623000 623000 8/2 12:00
ربع سکه تاریخ پایین 300000 300000 0 7/6 04:48
مثقال طلا 1742000 1743000 1734000 6/27 19:00
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1397