طلا و سکه

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
طلای آبشده 4621500 2024500 2022500 5/19 15:00
اونس طلا 1870.40 1283.11 1280.35 7/4 12:00
گرم طلا ۱۸ عیار 1239664 467300 466800 7/3 11:07

قیمت سکه

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
سکه 13400000 5080000 5048000 7/3 16:13
نیم سکه 7000000 2840000 2840000 7/3 16:13
ربع سکه 4000000 1840000 1835000 7/3 16:13
سکه گرمی 2100000 1020000 1020000 7/3 16:13
نام دوم: 
طلا و سکه
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399