قیمت طلا و سکه

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
آبشده نقدی 4274000 2024000 2022000 4/23 15:00
مثقال / حسب سکه 4724640 2269130 2264720 4/23 21:00
آبشده جهانی 4274500 2024500 2022500 4/23 18:00
اونس طلا 1806 1283.11 1280.35 4/23 11:25
گرم طلا ۱۸ عیار 986700 467300 466800 4/23 18:00
گرم طلا ۲۴ عیار 1315600 623000 622400 4/23 18:00
مثقال طلا 18 عیار 4274000 2023000 2022000 4/23 21:00

قیمت سکه

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
سکه فردایی 10870000 4/24 00:00
سکه 1 روزه رفاه 104528.2 4/23 15:00
حباب سکه امامی 732000 4/24 00:00
حباب سکه بهار آزادی 34000 4/24 00:00
حباب نیم سکه 366000 4/24 00:00
حباب ربع سکه 656000 4/24 00:00
حباب سکه گرمی 421000 4/24 00:00
صندوق طلای لوتوس 9450 4/23 18:00
صندوق طلای مفید 3662 4/23 18:00
سکه 1 روزه سامان 630060 2/9 15:50
سکه 1 روزه صادرات 104528.2 4/23 15:00
سکه در بازار تهران 10720000 5080000 5048000 4/23 16:57
سکه بهار آزادی 10000000 4940000 4917000 4/23 15:00
سکه امامی 10700000 5111000 5104000 4/23 21:00
نیم سکه 5350000 2840000 2840000 4/23 21:00
ربع سکه 3150000 1840000 1835000 4/23 21:00
سکه گرمی 1650000 1020000 1020000 4/23 21:00
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
نام دوم: 
طلا و سکه
بروزرسانی در تاریخ 24 تیر 1399