طلا و سکه

قیمت طلا
عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
طلای 18 عیار / 740 224100 224100 221700 4/2 12:05
طلای متفرقه 1030200 1030200 1022900 4/2 12:05
آبشده نقدی 984000 984000 974500 4/2 12:05
مثقال / حسب سکه 1155300 1155300 1148300 4/2 12:05
آبشده جهانی 985000 985000 975500 4/2 12:05
اونس طلا 1269.49 1269.95 1269.49 4/2 03:30
گرم طلا ۱۸ 227170 227170 224680 4/2 12:05
گرم طلا ۲۴ 302890 302890 299570 4/2 12:05
مثقال / عیار جهانی 1013700 1013700 995400 4/2 12:05
مثقال / حواله جهانی 1011000 1011000 992700 4/2 12:05
قیمت سکه
عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
سکه امامی تک فروشی
سکه گرمی 13223.1 13223.1 13223.1 3/18 05:30
سکه بهار آزادی خرده فروشی  2443000 2443000 2423000 4/2 12:00
سکه امامی خرده فروشی 2623000 2623000 2595000 4/2 12:00
نیم سکه خرده فروشی 1262000 1262000 1256000 4/2 12:00
ربع سکه خرده فروشی 704000 704000 700500 4/2 12:00
سکه گرمی خرده فروشی 399000 399000 397500 4/2 12:00
تمام سکه تاریخ پایین 669957 1610000 4 12/28 05:25
سکه بهار آزادی 2440000 2440000 2420000 4/2 12:00
سکه امامی 2619000 2619000 2591000 4/2 12:00
نیم سکه 1260000 1260000 1254000 4/2 12:00
ربع سکه 702000 702000 698500 4/2 12:00
سکه گرمی 398000 398000 396500 4/2 12:00
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
نیم سکه تاریخ پایین 623000 623000 623000 8/2 12:00
ربع سکه تاریخ پایین 300000 300000 0 7/6 04:48
مثقال طلا 984000 984000 973200 4/2 12:05
بروزرسانی در تاریخ 02 تیر 1397