طلا و سکه

قیمت طلا
عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
اونس طلا 1337.55 1337.55 1327.41 12/7 06:55
گرم طلا ۱۸ 146530 146530 145168 12/6 19:40
گرم طلا ۲۴ 195372 195372 193555 12/6 19:40
مثقال / عیار جهانی 649928 649928 649928 12/2 12:15
مثقال / حواله جهانی 663500 663500 663500 12/2 12:05
قیمت سکه
عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
سکه بهار آزادی خرده فروشی  1483000 1483000 1472000 12/6 16:12
سکه امامی خرده فروشی 1524500 1532300 1515500 12/6 19:36
نیم سکه خرده فروشی 747000 749000 741000 12/6 17:54
ربع سکه خرده فروشی 463500 463500 449500 12/6 17:00
سکه گرمی خرده فروشی 311000 311000 311000 12/6 12:30
تمام سکه تاریخ پایین 715.1 1309000 0 8/4 22:30
سکه بهار آزادی 1481000 1481000 1470000 12/6 16:12
سکه امامی 1520000 1530000 1509000 12/6 17:00
نیم سکه 744000 746000 735000 12/6 17:54
ربع سکه 463000 463000 451000 12/6 17:00
سکه گرمی 311000 311000 311000 12/6 12:30
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
نیم سکه تاریخ پایین 623000 623000 623000 8/2 12:00
ربع سکه تاریخ پایین 300000 300000 0 7/6 04:48
مثقال طلا 634700 634700 628800 12/6 19:40
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1396