طلا و سکه

قیمت طلا
عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
مثقال طلا
طلای 18 عیار / 750
طلای 18 عیار / 740 289700 289700 289700 5/24 14:40
طلای متفرقه 293660 293660 293660 5/24 14:40
آبشده نقدی 1280000 1286000 1251000 5/25 23:50
مثقال / حسب سکه 1678200 1680400 1631900 5/25 21:10
آبشده جهانی 1281000 1287000 1252000 5/25 23:50
اونس طلا 1175.22 1175.22 1173.95 5/26 04:30
گرم طلا ۱۸ 295740 296890 288580 5/25 22:05
گرم طلا ۲۴ 394320 395850 384770 5/25 22:05
مثقال / عیار جهانی 1313700 1313900 1313500 5/26 07:15
مثقال / حواله جهانی 1307500 1307700 1307300 5/26 07:20
قیمت سکه
عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
سکه امامی تک فروشی
سکه گرمی 13223.1 13223.1 13223.1 3/18 05:30
سکه بهار آزادی خرده فروشی  3403000 3423000 3403000 5/25 12:48
سکه امامی خرده فروشی 3806000 3806000 3696000 5/25 21:06
نیم سکه خرده فروشی 1762000 1762000 1752000 5/25 14:06
ربع سکه خرده فروشی 891000 901000 891000 5/25 13:24
سکه گرمی خرده فروشی 501000 511000 501000 5/24 02:12
تمام سکه تاریخ پایین 669957 1610000 4 12/28 05:25
سکه بهار آزادی 3401000 3421000 3401000 5/25 12:48
سکه امامی 3800000 3800000 3688000 5/25 21:06
نیم سکه 1760000 1760000 1750000 5/25 14:06
ربع سکه 890000 900000 890000 5/25 13:24
سکه گرمی 500000 510000 500000 5/24 02:12
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
نیم سکه تاریخ پایین 623000 623000 623000 8/2 12:00
ربع سکه تاریخ پایین 300000 300000 0 7/6 04:48
مثقال طلا 1281000 1286000 1250000 5/25 22:05
بروزرسانی در تاریخ 26 مرداد 1397