طلا و سکه

قیمت طلا
عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
مثقال طلا
طلای 18 عیار / 750
طلای 18 عیار / 740 420300 420300 420300 1/5 13:00
طلای متفرقه 376287 376287 301800 7/5 17:40
آبشده نقدی 1845000 1845000 1845000 1/5 13:00
مثقال / حسب سکه 2053610 2053610 2053610 1/5 13:00
آبشده جهانی 1845500 1845500 1845500 1/5 13:00
اونس طلا 1317.81 1317.81 1312.01 1/5 14:30
گرم طلا ۱۸ عیار 425900 425900 425900 1/5 13:00
گرم طلا ۲۴ عیار 567900 567900 567900 1/5 13:00
مثقال / عیار جهانی 1782100 1782100 1781400 1/5 14:00
مثقال / حواله جهانی 1780700 1780700 1780000 1/5 14:00
قیمت سکه
عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
سکه در بازار تهران 4540000 4540000 4540 12/18 15:41
سکه امامی تک فروشی
سکه بهار آزادی خرده فروشی  4389000 4389000 4389000 1/5 13:00
سکه امامی خرده فروشی 4655000 4655000 4655000 1/5 13:00
نیم سکه خرده فروشی 2545000 2545000 2455000 1/5 14:00
ربع سکه خرده فروشی 1644000 1644000 1644000 1/5 13:00
سکه گرمی خرده فروشی 870000 870000 870000 1/5 13:00
تمام سکه تاریخ پایین 6/24 14:08
سکه بهار آزادی 4380000 4380000 4380000 1/5 13:00
سکه امامی 4636000 4641000 4636000 1/5 14:00
نیم سکه 2540000 2540000 2450000 1/5 14:00
ربع سکه 1640000 1640000 1640000 1/5 13:00
سکه گرمی 874000 874000 874000 1/5 13:00
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
نیم سکه تاریخ پایین 623000 623000 623000 8/2 12:00
ربع سکه تاریخ پایین 300000 300000 0 7/6 04:48
مثقال طلا 1845000 1845000 1845000 1/5 13:00
بروزرسانی در تاریخ 05 فروردین 1398