طلا و سکه

قیمت طلا
عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
مثقال طلا
طلای 18 عیار / 750
طلای 18 عیار / 740 289700 289700 289700 5/24 14:40
طلای متفرقه 293660 293660 293660 5/24 14:40
آبشده نقدی 1254000 1296000 1251000 5/24 21:20
مثقال / حسب سکه 1647300 1715800 1625200 5/24 21:10
آبشده جهانی 1255000 1297000 1252000 5/24 21:20
اونس طلا 1187.55 1194.26 1187.55 5/24 13:30
گرم طلا ۱۸ 289510 297120 288470 5/24 21:15
گرم طلا ۲۴ 386000 396160 384620 5/24 21:15
مثقال / عیار جهانی 1289300 1334300 1272200 5/24 21:20
مثقال / حواله جهانی 1283200 1328100 1266100 5/24 21:20
قیمت سکه
عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
سکه امامی تک فروشی
سکه گرمی 13223.1 13223.1 13223.1 3/18 05:30
سکه بهار آزادی خرده فروشی  3453000 3553000 3453000 5/24 16:48
سکه امامی خرده فروشی 3736000 3896000 3696000 5/24 21:06
نیم سکه خرده فروشی 1772000 1812000 1772000 5/24 17:12
ربع سکه خرده فروشی 911000 931000 911000 5/24 17:12
سکه گرمی خرده فروشی 501000 511000 501000 5/24 02:12
تمام سکه تاریخ پایین 669957 1610000 4 12/28 05:25
سکه بهار آزادی 3451000 3551000 3451000 5/24 17:00
سکه امامی 3733000 3888000 3694000 5/24 21:06
نیم سکه 1770000 1810000 1770000 5/24 17:12
ربع سکه 910000 930000 910000 5/24 17:12
سکه گرمی 500000 510000 500000 5/24 02:12
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
نیم سکه تاریخ پایین 623000 623000 623000 8/2 12:00
ربع سکه تاریخ پایین 300000 300000 0 7/6 04:48
مثقال طلا 1254000 1292000 1250000 5/24 21:15
بروزرسانی در تاریخ 24 مرداد 1397