طلا و سکه

قیمت طلا

عنواننزولی قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
اونس طلا 1836.50 1283.11 1280.35 9/15 00:00
طلای آبشده 4621500 2024500 2022500 5/19 15:00
مثقال طلا 18 عیار 4907000 2023000 2022000 9/13 16:26
گرم طلا ۱۸ عیار 1131700 467300 466800 9/13 16:26

قیمت سکه

عنواننزولی قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
ربع سکه 4000000 1840000 1835000 9/13 11:15
سکه امامی 12100000 5080000 5048000 9/13 16:16
سکه گرمی 2350000 1020000 1020000 9/13 11:15
نیم سکه 6150000 2840000 2840000 9/13 16:23
نام دوم: 
طلا و سکه
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399