قیمت طلا و سکه

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
مثقال طلا
طلای 18 عیار / 750
طلای 18 عیار / 740 418700 461000 460600 8/30 15:00
طلای متفرقه 439000 376287 301800 4/4 12:00
آبشده نقدی 1838500 2024000 2022000 8/30 12:00
مثقال / حسب سکه 1860180 2269130 2264720 8/25 19:00
آبشده جهانی 1838500 2024500 2022500 8/30 15:00
اونس طلا 1468.13 1283.11 1280.35 9/1 01:00
گرم طلا ۱۸ عیار 424300 467300 466800 8/30 15:00
گرم طلا ۲۴ عیار 565800 623000 622400 8/30 15:00
مثقال / عیار جهانی 1828700 2007500 2006900 8/30 15:00
مثقال / حواله جهانی 1827100 2006200 2005500 8/30 15:00

قیمت سکه

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
سکه در بازار تهران 4170000 5080000 5048000 8/28 11:55
سکه امامی تک فروشی
سکه بهار آزادی خرده فروشی  4135000 4950000 4927000 8/30 12:00
سکه امامی خرده فروشی 4161000 5125000 5105000 8/30 15:00
نیم سکه خرده فروشی 2209000 2844000 2814000 8/30 13:00
ربع سکه خرده فروشی 1388000 1843000 1843000 8/30 13:00
سکه گرمی خرده فروشی 854000 1020000 1020000 8/30 13:00
تمام سکه تاریخ پایین 6/24 14:08
سکه بهار آزادی 4129000 4940000 4917000 8/30 12:00
سکه امامی 4153000 5111000 5104000 8/30 15:00
نیم سکه 2205000 2840000 2840000 8/30 13:00
ربع سکه 1385000 1840000 1835000 8/30 13:00
سکه گرمی 852000 1020000 1020000 8/30 13:00
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
نیم سکه تاریخ پایین 623000 623000 623000 8/2 12:00
ربع سکه تاریخ پایین 300000 300000 0 7/6 04:48
مثقال طلا 1836000 2023000 2022000 8/30 15:00
نام دوم: 
طلا و سکه
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398