قیمت طلا و سکه

قیمت طلا

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
مثقال طلا
طلای 18 عیار / 750
طلای 18 عیار / 740 427300 461000 460600 3/5 19:00
طلای متفرقه 376287 376287 301800 7/5 17:40
آبشده نقدی 1876000 2024000 2022000 3/5 19:00
مثقال / حسب سکه 2129580 2269130 2264720 3/5 20:00
آبشده جهانی 1876500 2024500 2022500 3/5 19:00
اونس طلا 1286.90 1283.11 1280.35 3/6 13:30
گرم طلا ۱۸ عیار 433100 467300 466800 3/5 19:00
گرم طلا ۲۴ عیار 577500 623000 622400 3/5 19:00
مثقال / عیار جهانی 1905800 2007500 2006900 3/5 20:00
مثقال / حواله جهانی 1904500 2006200 2005500 3/5 20:00

قیمت سکه

عنوان قیمت زنده بیشترین کمترین زمان
سکه در بازار تهران 4825000 5080000 5048000 3/5 17:36
سکه امامی تک فروشی
سکه بهار آزادی خرده فروشی  4690000 4950000 4927000 3/5 18:00
سکه امامی خرده فروشی 4825000 5125000 5105000 3/5 19:00
نیم سکه خرده فروشی 2684000 2844000 2814000 3/5 14:00
ربع سکه خرده فروشی 1743000 1843000 1843000 3/5 16:00
سکه گرمی خرده فروشی 1000000 1020000 1020000 3/4 17:00
تمام سکه تاریخ پایین 6/24 14:08
سکه بهار آزادی 4680000 4940000 4917000 3/5 18:00
سکه امامی 4816000 5111000 5104000 3/5 20:00
نیم سکه 2678000 2840000 2840000 3/5 14:00
ربع سکه 1738000 1840000 1835000 3/5 16:00
سکه گرمی 998000 1020000 1020000 3/5 12:00
تمام سکه تاریخ پایین 1177000 1177000 0 7/6 04:48
نیم سکه تاریخ پایین 623000 623000 623000 8/2 12:00
ربع سکه تاریخ پایین 300000 300000 0 7/6 04:48
مثقال طلا 1878000 2023000 2022000 3/5 20:00
نام دوم: 
طلا و سکه
بروزرسانی در تاریخ 06 خرداد 1398