دانگ فنگ S30

دانگ فنگ S30

قیمت بازار
138000000
قیمت کارخانه
138000000

آخرین نرخ های بازار

دلار
15,379
plus
یورو
16,699
plus
درهم امارات
4,250
plus
آرشیو کامل قیمت دانگ فنگ S30
{"date":"1397/09/18 00:00","price":0},{"date":"1397/10/06 00:00","price":145000000},{"date":"1397/10/12 12:00","price":146000000},{"date":"1397/10/15 00:00","price":145000000},{"date":"1397/10/16 00:00","price":144000000},{"date":"1397/10/22 12:00","price":139000000},{"date":"1397/10/24 12:00","price":137000000},{"date":"1397/10/26 12:00","price":136000000},{"date":"1397/11/03 12:00","price":139000000},{"date":"1397/11/08 12:00","price":141000000},{"date":"1397/11/14 00:00","price":139000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":136000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":138000000},{"date":"1397/11/29 12:26","price":144000000},{"date":"1397/12/13 00:00","price":140000000},{"date":"1397/12/15 00:00","price":138000000}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399