دانگ فنگ S30

دانگ فنگ S30

قیمت بازار
138000000
قیمت کارخانه
138000000

آخرین نرخ های بازار

دلار
22,302
plus
یورو
26,102
plus
درهم امارات
6,354
plus
آرشیو کامل قیمت دانگ فنگ S30
{"date":"1397/09/18 00:00","price":0},{"date":"1397/10/06 00:00","price":145000000},{"date":"1397/10/12 12:00","price":146000000},{"date":"1397/10/15 00:00","price":145000000},{"date":"1397/10/16 00:00","price":144000000},{"date":"1397/10/22 12:00","price":139000000},{"date":"1397/10/24 12:00","price":137000000},{"date":"1397/10/26 12:00","price":136000000},{"date":"1397/11/03 12:00","price":139000000},{"date":"1397/11/08 12:00","price":141000000},{"date":"1397/11/14 00:00","price":139000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":136000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":138000000},{"date":"1397/11/29 12:26","price":144000000},{"date":"1397/12/13 00:00","price":140000000},{"date":"1397/12/15 00:00","price":138000000}
بروزرسانی در تاریخ 14 مرداد 1399