دانگ فنگ S30

دانگ فنگ S30

قیمت بازار
138000000
قیمت کارخانه
138000000

آخرین نرخ های بازار

دلار
17,070
minus
یورو
18,600
minus
درهم امارات
4,860
plus
آرشیو کامل قیمت دانگ فنگ S30
{"date":"1397/09/18 00:00","price":0},{"date":"1397/10/06 00:00","price":145000000},{"date":"1397/10/12 12:00","price":146000000},{"date":"1397/10/15 00:00","price":145000000},{"date":"1397/10/16 00:00","price":144000000},{"date":"1397/10/22 12:00","price":139000000},{"date":"1397/10/24 12:00","price":137000000},{"date":"1397/10/26 12:00","price":136000000},{"date":"1397/11/03 12:00","price":139000000},{"date":"1397/11/08 12:00","price":141000000},{"date":"1397/11/14 00:00","price":139000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":136000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":138000000},{"date":"1397/11/29 12:26","price":144000000},{"date":"1397/12/13 00:00","price":140000000},{"date":"1397/12/15 00:00","price":138000000}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399