کمترین: 
1223.25
بیشترین: 
1225.05
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1223.25
زمان: 
9/9 15:30
قیمت اونس طلا امروز 9 آذر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 9 آذر 1397 , 1223.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/09 00:30","price":1224.64},{"date":"1397/09/09 03:30","price":1223.74},{"date":"1397/09/09 06:30","price":1224.95},{"date":"1397/09/09 09:30","price":1225.05},{"date":"1397/09/09 12:30","price":1224.16},{"date":"1397/09/09 15:30","price":1223.25}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398