کمترین: 
4033.5
بیشترین: 
4348.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4068.6
زمان: 
9/9 22:00
قیمت بیت کوین امروز 9 آذر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 9 آذر 1397 , 4068.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/09 00:30","price":4259.9},{"date":"1397/09/09 01:00","price":4212.6},{"date":"1397/09/09 03:30","price":4289.2},{"date":"1397/09/09 04:00","price":4312.9},{"date":"1397/09/09 06:30","price":4280.4},{"date":"1397/09/09 07:00","price":4325},{"date":"1397/09/09 09:30","price":4334.9},{"date":"1397/09/09 10:00","price":4348.6},{"date":"1397/09/09 12:30","price":4251.6},{"date":"1397/09/09 13:00","price":4236.5},{"date":"1397/09/09 15:30","price":4116.3},{"date":"1397/09/09 16:00","price":4037.9},{"date":"1397/09/09 18:30","price":4033.5},{"date":"1397/09/09 19:00","price":4074.1},{"date":"1397/09/09 21:30","price":4057.5},{"date":"1397/09/09 22:00","price":4068.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398