پژو پارس LX . کد 16

پژو پارس LX . کد 16

قیمت بازار
102000000
قیمت کارخانه
102000000

آخرین نرخ های بازار

دلار در بازار آزاد
25,000
minus
یورو در بازار آزاد
29,727
plus
درهم امارات (حواله)
6,950
minus
آرشیو کامل قیمت پژو پارس LX . کد 16
{"date":"1397/09/09 12:00","price":80000000},{"date":"1397/09/17 12:00","price":78800000},{"date":"1397/09/20 00:00","price":79100000},{"date":"1397/09/23 12:00","price":79500000},{"date":"1397/09/28 00:00","price":79000000},{"date":"1397/09/29 12:00","price":78800000},{"date":"1397/10/06 00:00","price":77800000},{"date":"1397/10/12 12:00","price":76300000},{"date":"1397/10/15 00:00","price":76700000},{"date":"1397/10/16 00:00","price":76800000},{"date":"1397/10/18 12:00","price":76000000},{"date":"1397/10/23 00:00","price":75700000},{"date":"1397/10/24 12:00","price":75000000},{"date":"1397/10/28 00:00","price":75500000},{"date":"1397/11/03 12:00","price":76500000},{"date":"1397/11/08 12:00","price":77300000},{"date":"1397/11/10 12:00","price":79500000},{"date":"1397/11/11 12:00","price":80500000},{"date":"1397/11/15 00:00","price":81000000},{"date":"1397/11/16 12:00","price":83000000},{"date":"1397/11/18 12:00","price":86000000},{"date":"1397/11/22 00:00","price":87000000},{"date":"1397/11/26 12:00","price":94000000},{"date":"1397/11/28 00:00","price":98000000},{"date":"1397/11/28 12:00","price":99000000},{"date":"1397/11/29 12:26","price":106000000},{"date":"1397/11/30 11:27","price":107000000},{"date":"1397/12/01 00:00","price":108000000},{"date":"1397/12/10 00:00","price":105000000},{"date":"1397/12/12 12:00","price":104000000},{"date":"1397/12/13 00:00","price":105000000},{"date":"1397/12/15 00:00","price":102000000}
بروزرسانی در تاریخ 05 آذر 1399