کمترین: 
19.41
بیشترین: 
20.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20.08
زمان: 
9/8 21:32
قیمت ذغال سنگ امروز 8 آذر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 8 آذر 1397 , 20.08 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/08 11:32","price":19.55},{"date":"1397/09/08 13:08","price":19.53},{"date":"1397/09/08 14:08","price":19.41},{"date":"1397/09/08 15:08","price":19.48},{"date":"1397/09/08 16:08","price":19.57},{"date":"1397/09/08 16:32","price":19.58},{"date":"1397/09/08 18:08","price":19.77},{"date":"1397/09/08 19:32","price":19.74},{"date":"1397/09/08 20:32","price":19.99},{"date":"1397/09/08 21:32","price":20.08}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398