کمترین: 
4.485
بیشترین: 
4.668
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4.623
زمان: 
9/8 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 8 آذر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 8 آذر 1397 , 4.623 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/08 00:32","price":4.628},{"date":"1397/09/08 01:32","price":4.668},{"date":"1397/09/08 03:32","price":4.623},{"date":"1397/09/08 05:32","price":4.62},{"date":"1397/09/08 06:32","price":4.612},{"date":"1397/09/08 07:32","price":4.629},{"date":"1397/09/08 09:08","price":4.622},{"date":"1397/09/08 09:32","price":4.595},{"date":"1397/09/08 11:08","price":4.562},{"date":"1397/09/08 11:32","price":4.554},{"date":"1397/09/08 13:08","price":4.615},{"date":"1397/09/08 14:08","price":4.61},{"date":"1397/09/08 15:08","price":4.552},{"date":"1397/09/08 16:08","price":4.579},{"date":"1397/09/08 16:32","price":4.562},{"date":"1397/09/08 18:08","price":4.561},{"date":"1397/09/08 19:32","price":4.521},{"date":"1397/09/08 20:32","price":4.485},{"date":"1397/09/08 21:32","price":4.579},{"date":"1397/09/08 22:32","price":4.643},{"date":"1397/09/08 23:32","price":4.623}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398