کمترین: 
1.3587
بیشترین: 
1.4354
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.4351
زمان: 
9/8 23:32
قیمت بنزین امروز 8 آذر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 8 آذر 1397 , 1.4351 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/08 00:32","price":1.3788},{"date":"1397/09/08 01:32","price":1.3752},{"date":"1397/09/08 03:32","price":1.3793},{"date":"1397/09/08 05:32","price":1.3834},{"date":"1397/09/08 06:32","price":1.3888},{"date":"1397/09/08 07:32","price":1.3821},{"date":"1397/09/08 09:08","price":1.3836},{"date":"1397/09/08 09:32","price":1.3821},{"date":"1397/09/08 11:08","price":1.3741},{"date":"1397/09/08 11:32","price":1.3771},{"date":"1397/09/08 13:08","price":1.3762},{"date":"1397/09/08 14:08","price":1.3587},{"date":"1397/09/08 15:08","price":1.3689},{"date":"1397/09/08 16:08","price":1.4026},{"date":"1397/09/08 16:32","price":1.3935},{"date":"1397/09/08 18:08","price":1.3977},{"date":"1397/09/08 19:32","price":1.4019},{"date":"1397/09/08 20:32","price":1.4269},{"date":"1397/09/08 21:32","price":1.4354},{"date":"1397/09/08 22:32","price":1.4338},{"date":"1397/09/08 23:32","price":1.4351}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398