کمترین: 
554.13
بیشترین: 
565.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
562.38
زمان: 
9/8 23:32
قیمت گازوئیل امروز 8 آذر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 8 آذر 1397 , 562.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/08 00:32","price":563.13},{"date":"1397/09/08 01:32","price":562.38},{"date":"1397/09/08 03:32","price":562.25},{"date":"1397/09/08 06:32","price":565.88},{"date":"1397/09/08 07:32","price":564},{"date":"1397/09/08 09:08","price":564.75},{"date":"1397/09/08 09:32","price":563.75},{"date":"1397/09/08 11:08","price":561.75},{"date":"1397/09/08 11:32","price":563.63},{"date":"1397/09/08 13:08","price":558.5},{"date":"1397/09/08 14:08","price":554.13},{"date":"1397/09/08 15:08","price":557.13},{"date":"1397/09/08 16:08","price":563.25},{"date":"1397/09/08 16:32","price":561.88},{"date":"1397/09/08 18:08","price":560.38},{"date":"1397/09/08 19:32","price":562.13},{"date":"1397/09/08 20:32","price":561.13},{"date":"1397/09/08 21:32","price":563.63},{"date":"1397/09/08 22:32","price":564.38},{"date":"1397/09/08 23:32","price":562.38}
بروزرسانی در تاریخ 26 آبان 1398