کمترین: 
58.03
بیشترین: 
60.53
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.2
زمان: 
9/8 23:32
قیمت نفت برنت امروز 8 آذر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 8 آذر 1397 , 60.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/08 00:32","price":59.11},{"date":"1397/09/08 01:32","price":59.03},{"date":"1397/09/08 03:32","price":58.94},{"date":"1397/09/08 06:32","price":59.66},{"date":"1397/09/08 07:32","price":59.32},{"date":"1397/09/08 09:08","price":59.41},{"date":"1397/09/08 09:32","price":59.28},{"date":"1397/09/08 11:08","price":58.88},{"date":"1397/09/08 11:32","price":59.11},{"date":"1397/09/08 13:08","price":58.84},{"date":"1397/09/08 14:08","price":58.03},{"date":"1397/09/08 15:08","price":58.41},{"date":"1397/09/08 16:08","price":59.91},{"date":"1397/09/08 16:32","price":59.63},{"date":"1397/09/08 18:08","price":59.76},{"date":"1397/09/08 19:32","price":59.86},{"date":"1397/09/08 20:32","price":60.24},{"date":"1397/09/08 21:32","price":60.34},{"date":"1397/09/08 22:32","price":60.53},{"date":"1397/09/08 23:32","price":60.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398