کمترین: 
121.43
بیشترین: 
127.58
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
122.55
زمان: 
9/8 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 8 آذر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 8 آذر 1397 , 122.55 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/08 00:30","price":123},{"date":"1397/09/08 01:00","price":127.58},{"date":"1397/09/08 03:30","price":124.79},{"date":"1397/09/08 04:00","price":125.95},{"date":"1397/09/08 06:30","price":121.88},{"date":"1397/09/08 07:00","price":121.93},{"date":"1397/09/08 09:30","price":122},{"date":"1397/09/08 12:30","price":121.94},{"date":"1397/09/08 13:00","price":125.2},{"date":"1397/09/08 15:30","price":124.6},{"date":"1397/09/08 16:00","price":125.51},{"date":"1397/09/08 18:30","price":122.47},{"date":"1397/09/08 19:00","price":121.43},{"date":"1397/09/08 21:30","price":123.8},{"date":"1397/09/08 22:00","price":122.55}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398