کمترین: 
4222.7
بیشترین: 
4423.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4387.1
زمان: 
9/8 22:00
قیمت بیت کوین امروز 8 آذر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 8 آذر 1397 , 4387.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/08 00:30","price":4329.4},{"date":"1397/09/08 01:00","price":4399},{"date":"1397/09/08 03:30","price":4267.6},{"date":"1397/09/08 04:00","price":4318},{"date":"1397/09/08 06:30","price":4222.7},{"date":"1397/09/08 07:00","price":4228.5},{"date":"1397/09/08 09:30","price":4225.4},{"date":"1397/09/08 12:30","price":4253.9},{"date":"1397/09/08 13:00","price":4319.9},{"date":"1397/09/08 15:30","price":4364.4},{"date":"1397/09/08 16:00","price":4423.4},{"date":"1397/09/08 18:30","price":4345},{"date":"1397/09/08 19:00","price":4344.6},{"date":"1397/09/08 21:30","price":4338.9},{"date":"1397/09/08 22:00","price":4387.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398