کمترین: 
1221.19
بیشترین: 
1226.09
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1226.09
زمان: 
9/8 12:30
قیمت اونس طلا امروز 8 آذر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 8 آذر 1397 , 1226.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/08 00:30","price":1221.43},{"date":"1397/09/08 03:30","price":1221.19},{"date":"1397/09/08 06:30","price":1222.96},{"date":"1397/09/08 09:30","price":1225.14},{"date":"1397/09/08 12:30","price":1226.09}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398