کمترین: 
59.05
بیشترین: 
59.05
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.05
زمان: 
9/7 17:08
قیمت نفت اوپک امروز 7 آذر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 7 آذر 1397 , 59.05 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/07 17:08","price":59.05}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398