کمترین: 
163772
بیشترین: 
164474
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
163772.0
زمان: 
9/7 15:10
قیمت شاخص بورس امروز 7 آذر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 7 آذر 1397 , 163772.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/07 12:10","price":164474.0},{"date":"1397/09/07 15:10","price":163772.0}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398