کمترین: 
19.03
بیشترین: 
19.56
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19.25
زمان: 
9/7 21:32
قیمت ذغال سنگ امروز 7 آذر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 7 آذر 1397 , 19.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/07 12:08","price":19.5},{"date":"1397/09/07 13:08","price":19.56},{"date":"1397/09/07 13:32","price":19.42},{"date":"1397/09/07 15:08","price":19.03},{"date":"1397/09/07 15:32","price":19.13},{"date":"1397/09/07 16:08","price":19.17},{"date":"1397/09/07 17:08","price":19.22},{"date":"1397/09/07 18:08","price":19.09},{"date":"1397/09/07 19:08","price":19.24},{"date":"1397/09/07 19:32","price":19.19},{"date":"1397/09/07 21:08","price":19.28},{"date":"1397/09/07 21:32","price":19.25}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398