کمترین: 
1213.7
بیشترین: 
1214.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1213.70
زمان: 
9/7 12:30
قیمت اونس طلا امروز 7 آذر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 7 آذر 1397 , 1213.70 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/07 03:30","price":1214.66},{"date":"1397/09/07 06:30","price":1214.81},{"date":"1397/09/07 09:30","price":1214.64},{"date":"1397/09/07 12:30","price":1213.70}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398