کمترین: 
110.25
بیشترین: 
121.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
121.54
زمان: 
9/7 21:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 7 آذر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 7 آذر 1397 , 121.54 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/07 00:30","price":110.25},{"date":"1397/09/07 03:30","price":112.26},{"date":"1397/09/07 04:00","price":113.5},{"date":"1397/09/07 06:30","price":114.29},{"date":"1397/09/07 07:00","price":113.96},{"date":"1397/09/07 09:30","price":118},{"date":"1397/09/07 10:00","price":117.09},{"date":"1397/09/07 12:30","price":118},{"date":"1397/09/07 15:30","price":118.44},{"date":"1397/09/07 16:00","price":117.38},{"date":"1397/09/07 18:30","price":119.72},{"date":"1397/09/07 19:00","price":121.9},{"date":"1397/09/07 21:30","price":121.54}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398