کمترین: 
3804.8
بیشترین: 
4279.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4275.7
زمان: 
9/7 22:00
قیمت بیت کوین امروز 7 آذر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 7 آذر 1397 , 4275.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/07 00:30","price":3804.8},{"date":"1397/09/07 03:30","price":3907.8},{"date":"1397/09/07 04:00","price":3910.4},{"date":"1397/09/07 06:30","price":3899.9},{"date":"1397/09/07 07:00","price":3910},{"date":"1397/09/07 09:30","price":3987.2},{"date":"1397/09/07 10:00","price":4118.3},{"date":"1397/09/07 12:30","price":4142},{"date":"1397/09/07 15:30","price":4130},{"date":"1397/09/07 16:00","price":4123.3},{"date":"1397/09/07 18:30","price":4228.7},{"date":"1397/09/07 19:00","price":4279.9},{"date":"1397/09/07 21:30","price":4264},{"date":"1397/09/07 22:00","price":4275.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398