کمترین: 
4.217
بیشترین: 
4.678
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4.678
زمان: 
9/7 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 7 آذر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 7 آذر 1397 , 4.678 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/07 00:08","price":4.291},{"date":"1397/09/07 01:32","price":4.219},{"date":"1397/09/07 03:08","price":4.217},{"date":"1397/09/07 04:08","price":4.239},{"date":"1397/09/07 05:08","price":4.253},{"date":"1397/09/07 05:32","price":4.26},{"date":"1397/09/07 06:08","price":4.244},{"date":"1397/09/07 06:32","price":4.239},{"date":"1397/09/07 07:32","price":4.254},{"date":"1397/09/07 09:08","price":4.272},{"date":"1397/09/07 09:32","price":4.271},{"date":"1397/09/07 10:32","price":4.266},{"date":"1397/09/07 12:08","price":4.28},{"date":"1397/09/07 13:08","price":4.228},{"date":"1397/09/07 13:32","price":4.233},{"date":"1397/09/07 15:08","price":4.226},{"date":"1397/09/07 15:32","price":4.303},{"date":"1397/09/07 16:08","price":4.311},{"date":"1397/09/07 17:08","price":4.357},{"date":"1397/09/07 18:08","price":4.458},{"date":"1397/09/07 19:08","price":4.419},{"date":"1397/09/07 19:32","price":4.431},{"date":"1397/09/07 21:08","price":4.396},{"date":"1397/09/07 21:32","price":4.433},{"date":"1397/09/07 23:08","price":4.5},{"date":"1397/09/07 23:32","price":4.678}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398