کمترین: 
564.13
بیشترین: 
584.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
564.13
زمان: 
9/7 23:32
قیمت گازوئیل امروز 7 آذر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 7 آذر 1397 , 564.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/07 00:08","price":579.88},{"date":"1397/09/07 01:32","price":581.38},{"date":"1397/09/07 03:08","price":583.5},{"date":"1397/09/07 05:32","price":581.38},{"date":"1397/09/07 06:08","price":581.63},{"date":"1397/09/07 06:32","price":582},{"date":"1397/09/07 07:32","price":582.25},{"date":"1397/09/07 09:08","price":582.13},{"date":"1397/09/07 09:32","price":583.25},{"date":"1397/09/07 10:32","price":584.38},{"date":"1397/09/07 12:08","price":583.88},{"date":"1397/09/07 13:08","price":582.88},{"date":"1397/09/07 13:32","price":579.63},{"date":"1397/09/07 15:08","price":578},{"date":"1397/09/07 16:08","price":578.63},{"date":"1397/09/07 17:08","price":577.13},{"date":"1397/09/07 18:08","price":573.13},{"date":"1397/09/07 19:08","price":573.38},{"date":"1397/09/07 19:32","price":568.88},{"date":"1397/09/07 21:08","price":571.38},{"date":"1397/09/07 21:32","price":570.88},{"date":"1397/09/07 23:08","price":568.25},{"date":"1397/09/07 23:32","price":564.13}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399