کمترین: 
59.29
بیشترین: 
59.29
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.29
زمان: 
9/6 17:08
قیمت نفت اوپک امروز 6 آذر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 6 آذر 1397 , 59.29 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/06 17:08","price":59.29}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398