کمترین: 
167199
بیشترین: 
167353
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
167199.0
زمان: 
9/6 15:10
قیمت شاخص بورس امروز 6 آذر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 6 آذر 1397 , 167199.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/06 12:10","price":167353.0},{"date":"1397/09/06 15:10","price":167199.0}
بروزرسانی در تاریخ 29 آبان 1398