کمترین: 
19.59
بیشترین: 
19.92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19.65
زمان: 
9/6 22:32
قیمت ذغال سنگ امروز 6 آذر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 6 آذر 1397 , 19.65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/06 12:08","price":19.71},{"date":"1397/09/06 12:32","price":19.59},{"date":"1397/09/06 13:08","price":19.71},{"date":"1397/09/06 13:32","price":19.66},{"date":"1397/09/06 14:32","price":19.84},{"date":"1397/09/06 15:08","price":19.92},{"date":"1397/09/06 16:08","price":19.89},{"date":"1397/09/06 17:08","price":19.76},{"date":"1397/09/06 17:32","price":19.61},{"date":"1397/09/06 18:32","price":19.75},{"date":"1397/09/06 20:32","price":19.7},{"date":"1397/09/06 22:32","price":19.65}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398