کمترین: 
1220.59
بیشترین: 
1222.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1220.59
زمان: 
9/6 12:30
قیمت اونس طلا امروز 6 آذر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 6 آذر 1397 , 1220.59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/06 03:00","price":1222.27},{"date":"1397/09/06 03:30","price":1222.70},{"date":"1397/09/06 09:30","price":1222.09},{"date":"1397/09/06 12:30","price":1220.59}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398