کمترین: 
576.88
بیشترین: 
586.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
577.38
زمان: 
9/6 22:32
قیمت گازوئیل امروز 6 آذر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 6 آذر 1397 , 577.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/06 01:32","price":581.5},{"date":"1397/09/06 02:08","price":582.13},{"date":"1397/09/06 02:32","price":582.25},{"date":"1397/09/06 12:08","price":578.13},{"date":"1397/09/06 12:32","price":576.88},{"date":"1397/09/06 13:08","price":577.38},{"date":"1397/09/06 13:32","price":577.88},{"date":"1397/09/06 14:32","price":585.38},{"date":"1397/09/06 15:08","price":585.63},{"date":"1397/09/06 16:08","price":586.38},{"date":"1397/09/06 17:08","price":581.63},{"date":"1397/09/06 17:32","price":581.13},{"date":"1397/09/06 18:32","price":585.38},{"date":"1397/09/06 20:08","price":584.38},{"date":"1397/09/06 20:32","price":578.38},{"date":"1397/09/06 22:32","price":577.38}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398