کمترین: 
106.57
بیشترین: 
113.52
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
109.3
زمان: 
9/6 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 6 آذر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 6 آذر 1397 , 109.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/06 00:00","price":113.52},{"date":"1397/09/06 03:00","price":109.7},{"date":"1397/09/06 09:30","price":112.1},{"date":"1397/09/06 10:00","price":110.4},{"date":"1397/09/06 12:30","price":110.07},{"date":"1397/09/06 13:00","price":108.23},{"date":"1397/09/06 15:30","price":107.54},{"date":"1397/09/06 16:00","price":106.57},{"date":"1397/09/06 18:30","price":108.49},{"date":"1397/09/06 21:30","price":107.79},{"date":"1397/09/06 22:00","price":109.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398