کمترین: 
3748.5
بیشترین: 
3911
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3801.3
زمان: 
9/6 22:00
قیمت بیت کوین امروز 6 آذر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 6 آذر 1397 , 3801.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/06 00:00","price":3911},{"date":"1397/09/06 03:00","price":3779.7},{"date":"1397/09/06 09:30","price":3870.9},{"date":"1397/09/06 10:00","price":3843.1},{"date":"1397/09/06 12:30","price":3840.8},{"date":"1397/09/06 13:00","price":3784.3},{"date":"1397/09/06 15:30","price":3804},{"date":"1397/09/06 16:00","price":3748.5},{"date":"1397/09/06 18:30","price":3820},{"date":"1397/09/06 19:00","price":3815.2},{"date":"1397/09/06 21:30","price":3759.3},{"date":"1397/09/06 22:00","price":3801.3}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398