کمترین: 
60.27
بیشترین: 
60.27
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.27
زمان: 
9/5 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 5 آذر 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 5 آذر 1397 , 60.27 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/05 16:32","price":60.27}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398