کمترین: 
166463
بیشترین: 
167350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
166463.0
زمان: 
9/5 15:00
قیمت شاخص بورس امروز 5 آذر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 5 آذر 1397 , 166463.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/05 12:00","price":167350.0},{"date":"1397/09/05 15:00","price":166463.0}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398