کمترین: 
19.25
بیشترین: 
19.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
19.82
زمان: 
9/5 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 5 آذر 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 5 آذر 1397 , 19.82 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/05 11:32","price":19.62},{"date":"1397/09/05 13:32","price":19.71},{"date":"1397/09/05 14:32","price":19.83},{"date":"1397/09/05 16:08","price":19.71},{"date":"1397/09/05 16:32","price":19.62},{"date":"1397/09/05 17:08","price":19.46},{"date":"1397/09/05 17:32","price":19.28},{"date":"1397/09/05 18:08","price":19.25},{"date":"1397/09/05 18:32","price":19.35},{"date":"1397/09/05 19:08","price":19.46},{"date":"1397/09/05 19:32","price":19.63},{"date":"1397/09/05 21:08","price":19.82}
بروزرسانی در تاریخ 27 آبان 1398