کمترین: 
1223.07
بیشترین: 
1226.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1226.05
زمان: 
9/5 12:30
قیمت اونس طلا امروز 5 آذر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 5 آذر 1397 , 1226.05 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/05 06:00","price":1223.07},{"date":"1397/09/05 06:30","price":1223.56},{"date":"1397/09/05 09:00","price":1224.44},{"date":"1397/09/05 09:30","price":1225.02},{"date":"1397/09/05 12:00","price":1226.90},{"date":"1397/09/05 12:30","price":1226.05}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398