کمترین: 
577.25
بیشترین: 
587.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
583.63
زمان: 
9/5 23:32
قیمت گازوئیل امروز 5 آذر 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 5 آذر 1397 , 583.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/05 05:32","price":577.25},{"date":"1397/09/05 06:32","price":577.38},{"date":"1397/09/05 07:32","price":578.25},{"date":"1397/09/05 08:32","price":579.63},{"date":"1397/09/05 10:32","price":583.25},{"date":"1397/09/05 11:32","price":581.75},{"date":"1397/09/05 13:32","price":579.75},{"date":"1397/09/05 14:32","price":579.88},{"date":"1397/09/05 16:08","price":578.38},{"date":"1397/09/05 16:32","price":580.63},{"date":"1397/09/05 17:08","price":580.75},{"date":"1397/09/05 17:32","price":580.38},{"date":"1397/09/05 18:08","price":582.63},{"date":"1397/09/05 18:32","price":585.63},{"date":"1397/09/05 19:08","price":587.63},{"date":"1397/09/05 19:32","price":586.63},{"date":"1397/09/05 21:08","price":584.38},{"date":"1397/09/05 21:32","price":582.88},{"date":"1397/09/05 22:32","price":584},{"date":"1397/09/05 23:32","price":583.63}
بروزرسانی در تاریخ 24 آبان 1398