کمترین: 
59.58
بیشترین: 
61.11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.72
زمان: 
9/5 23:32
قیمت نفت برنت امروز 5 آذر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 5 آذر 1397 , 60.72 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/05 05:32","price":59.58},{"date":"1397/09/05 06:32","price":59.65},{"date":"1397/09/05 07:32","price":59.66},{"date":"1397/09/05 08:32","price":59.83},{"date":"1397/09/05 09:32","price":59.74},{"date":"1397/09/05 10:32","price":60.21},{"date":"1397/09/05 11:32","price":60.05},{"date":"1397/09/05 13:32","price":60.03},{"date":"1397/09/05 14:32","price":60.14},{"date":"1397/09/05 16:08","price":59.76},{"date":"1397/09/05 16:32","price":60.11},{"date":"1397/09/05 17:08","price":60.22},{"date":"1397/09/05 17:32","price":60.17},{"date":"1397/09/05 18:08","price":60.23},{"date":"1397/09/05 18:32","price":60.8},{"date":"1397/09/05 19:08","price":61.11},{"date":"1397/09/05 19:32","price":60.83},{"date":"1397/09/05 21:08","price":60.75},{"date":"1397/09/05 21:32","price":60.66},{"date":"1397/09/05 22:32","price":60.74},{"date":"1397/09/05 23:32","price":60.72}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398