کمترین: 
113.24
بیشترین: 
120.49
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
113.24
زمان: 
9/5 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 5 آذر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 5 آذر 1397 , 113.24 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/05 00:00","price":114.16},{"date":"1397/09/05 03:00","price":120.49},{"date":"1397/09/05 06:00","price":117.24},{"date":"1397/09/05 09:00","price":117.23},{"date":"1397/09/05 12:00","price":118.47},{"date":"1397/09/05 15:00","price":118.18},{"date":"1397/09/05 18:00","price":113.36},{"date":"1397/09/05 21:00","price":113.24}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398