کمترین: 
3880.5
بیشترین: 
4146.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3880.5
زمان: 
9/5 21:00
قیمت بیت کوین امروز 5 آذر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 5 آذر 1397 , 3880.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/05 00:00","price":3967.3},{"date":"1397/09/05 03:00","price":4096.1},{"date":"1397/09/05 06:00","price":4082.5},{"date":"1397/09/05 09:00","price":4063},{"date":"1397/09/05 12:00","price":4146.5},{"date":"1397/09/05 15:00","price":4054.9},{"date":"1397/09/05 18:00","price":3914.1},{"date":"1397/09/05 21:00","price":3880.5}
بروزرسانی در تاریخ 23 آبان 1398