کمترین: 
4.355
بیشترین: 
4.355
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4.355
زمان: 
9/4 13:32
قیمت گاز طبیعی امروز 4 آذر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 4 آذر 1397 , 4.355 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/04 13:32","price":4.355}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398