کمترین: 
1.376
بیشترین: 
1.376
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.376
زمان: 
9/4 13:32
قیمت بنزین امروز 4 آذر 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 4 آذر 1397 , 1.376 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/04 13:32","price":1.376}
بروزرسانی در تاریخ 22 آبان 1398