کمترین: 
59.04
بیشترین: 
59.04
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.04
زمان: 
9/4 13:32
قیمت نفت برنت امروز 4 آذر 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 4 آذر 1397 , 59.04 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/09/04 13:32","price":59.04}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398